Онкология и Изкуствен интелект

Кучета могат да „подушат“ рака на простатата.

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Обучени кучета могат да „подушат“ агресивен рак на простатата чрез откриване на следите му в химически биомаркери в проби от урина. Това е било установено от ново клинично проучване.

Изследователите са описали полезността на този нов мултисистемен подход, който съчетава мощната чувствителност на обонятелността на носа на кучетата с допълнителните химически аналитични
техники, както и с изкуствен интелект, като в крайна сметка всичко това предоставя високо чувствителни и точни средства за диагностициране на рака на простатата.

Изследването е публикувано в PLOS One.

Американското общество за борба с рака е изчислило, че близо 250 000 мъже в САЩ ще бъдат диагностицирани с рак на простатата само през 2021 г., а това ще бъде втората водеща причина за смъртност от рак сред мъжете.

Счита се, че по-ранните интервенции могат да спасят живота на пациента, но клиницистите все още нямат инструментите, които да им помогнат да постигнат това.

Подобренията в начина на диагностицирането на рака на простатата могат да помогнат на пациентите с по-агресивни, метастатични форми на заболяването да получат необходимата им помощ по-рано.

Засега рутинно се използва PSA, въпреки че е известен като ненадежден за точни диагнози при рака на простатата.

Изследването описва, как кучетата могат да се научат да реагират на биомаркери на този вид рак в урината, за да помогнат при диагностиката му.

В проучването са участвали две куче от породата унгарска визла, които са били обучени да сигнализират на своите водачи, когато подушат летливи органични съединения. Тези химикали се произвеждат по време на метаболизма на раковите клетки и се секретират в урината. Установени са като биомаркери на рака за диагностични цели.

Освен PSA, други методи за откриване на рак на простатата също използват молекулярен анализатор. Това е така наречената газова хроматография-масспектрометър [GC-MS], която открива специфични летливи органични вещества или определена бактериална популация в проба от урина, търсеща видове, свързани с рак, но си има свойте ограничения.

Открито е било, че тази комбинация от диагностика значително е подобрила диагнозите на високостапенния рак на простатата, позволявайки на изследователите да определят кое от тези 1000 летливи органични вещества, присъства в типичните проби от урина е свързани с болестта.

Изследователите обясняват, че тези открития проправят пътя за бъдещи технологии за откриване на рак на простатата по-рано, по неинвазивен начин, с превъзходна  чувствителност и специфичност спрямо сегашния златен стандарт.

Източник на информация:

1.https://www.labroots.com/trending/clinical-and-molecular-dx/20046/dog-man-s-friend-sniffs-prostate-cancer?fbclid=IwAR2BQc–A5RihHu5blxl1Ng6QCf72pS4YSLS8j08MMMonXYeq3w255-Dm48

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости