Онкология и Изкуствен интелект

Колко пъти могат да се провеждат КАТ (СТ)?

I.Bivolarski
I.Bivolarski
29.09.2019

Колко пъти могат да се провеждат КАТ на човек? Опасно ли е за здравето облъчването от апарата на скенера?

Макар и да не се случва сравнително чест, то има случаи в онкологичната практика, които налагат провеждането на няколко последователни КАТ-изследвания на един и същ пациент за много кратко време.

Изследванията могат да бъдат проведени, както в една и съща институция, така и в няколко подред.

Каквато и да е причината, много пациенти се страхуват от факта, че им се назначават толкова често КАТ-изледвания.

Ето, какво е добре да знаете:

Няма препоръчителна граница за броя на провежданите компютърни томографи (CT), които може да се приложат на един пациент.

CT сканирането предоставя критична информация за онкологичните заболявания. Когато на тежко болен пациент се налага да претърпи няколко КАТ изследвания, то те са важни за диагностицирането и лечението му.

При някой онкологични случаи проследяването на раковото заболяване рядко изисква излагане на голямо количество радиация, получена от диагностичните изследвания.

Ефектите от тази радиация са твърде голяма рядкост, за да бъдат важен фактор, а изключенията са необичайни.

Един пример за такова изключение може да бъде, например педиатричен пациент, т.е. дете претърпяло много КАТ изследвания за много кратък период от време. Тогава поради целесъобразност тази радиационна експозиция се включва като част от медицинската история на това дете и използва ако се наложи при бъдещи изследвания или лечения.

При възрастни пациенти това не винаги е необходимо.

Когато се дават еднакви дози радиация например, рисковете за деца и юноши са по-големи, отколкото при възрастните.

Децата растат бързо и клетките им са по-чувствителни към радиацията. Тъй като въздействието ѝотнема години, за да се развие и прояви, тяхната младост удължава времето за появата на потенциални ефекти от йонизиращото лъчение. (Инфо ТУК)

Възраст и радиационна чувствителност

Възрастта играе важна роля за радиационната чувствителност.

Възрастните пациенти като цяло имат по-малък риск от заболявания, причинени от радиацията, (като проблеми с щитовидната жлеза, например), отколкото при деца. Последните са и много по застрашени.

При пациенти над 60-годишна възраст радиационната експозиция не е толкова важен въпрос.

Телесните тъкани на по-възрастните пациенти са по-малко чувствителни към ефектите от радиацията. Освен това заболяванията, които ги засягат, изискват по-често CT изследвания, отколкото заболявания, които засягат деца, например.

CT сканиране и безопасност при радиация

Изследванията показват, че рискът от развитие на рак при КАТ- изследванията е изключително нисък.

Понякога вашето здравословно състояние ще изисква изследване на изображения, при които се използва йонизиращо лъчение.

Ако имате притеснения, говорете с Вашия лекар за необходимостта и важността на изследването.

Вашият радиолог също може да обясни значението му, както и да Ви обясни риска от него.

КАТ изследването е доказана, животоспасяваща технология даваща точни изображения на конкретната локализация. Тя на практика позволява да се види вътрешната структура на тялото. През последните 15-20 години КТ е помогнал да се насочи лечението по начини, които никога преди това не са се смятали за възможни.

По-важното е, че КАТ изследването помага на лекаря да определи дали е необходимо лечение.

Тук можете да прочетете повече информация на английски език!

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За ракаИзследвания