Онкология и Изкуствен интелект

Когнитивно увреждане след химиотерапия

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Когнитивно увреждане след химиотерапия (КУСХТ)

Когнитивните увреждания след химиотерапия (PCCI-Post-chemotherapy cognitive impairment, химио-мозък или химио мъгла)  описват когнитивните увреждания, които може да настъпят в резултат от лечение с химиотерапия.

Приблизително от 20 до 30% от хората, които се подлагат на химиотерапия,  изпитват някакво ниво на когнитивно увреждане след  проведено лечение.

Феноменът за пръв път се появява на бял свят поради големия брой пациентки с рак на гърдата, които се оплакват от промени в паметта, концентрацията и  други познавателни способности, които възпрепятстват тяхната способност да се съсредоточават, така както са успявали преди химиотерапията.

Въпреки, че причините и съществуването на когнитивното увреждане след химиотерапията са били обект на дебати, последните проучвания потвърждават, че химиотерапевтичното когнитивно увреждане е реалено, измерим страничен ефект от химиотерапията, който се появява при някои пациенти.

Докато всеки пациент с раково заболяване може да изпита временно когнитивно увреждане по време на химиотерапия, пациентите с КУСХТ продължават да изпитват тези симптоми дълго след като химиотерапията е  приключила.

КУСХТ често се наблюдава при пациенти, лекувани за рак на гърдата, рак на яйчниците, рак на простатата и за други репродуктивни ракови заболявания,  както и при други видове рак, изискващи агресивно лечение с химиотерапия.

Клиничното значение на КУСХТ е значително, като се има предвид нарастващият брой на дългосрочно преживели от рак в популацията, много от които може би са били
лекувани с агресивно дозиране на химиотерапевтични средства или с химиотерапия като добавка към други форми на лечение.

При някои пациенти страхът от КУСХТ може  да повлияе на решенията за лечение.

Размерът на когнитивните промени, свързани с химиотерапията, и тяхното въздействие върху ежедневните дейности са несигурни.

Симптоми

Системите в паметта, които са най-засегнати от химиотерапевтичните лекарства, включват зрителна и семантична памет, влошаване на вниманието и двигателна координация.
Тези ефекти могат да увредят способността на пациента с химиотерапия да разбира и взема решения относно лечението, да изпълнява определени задачи и така да намали
качеството на живот.

Преживелите често съобщават за трудности с многозадачността, разбирането на това, което току-що са прочели, трудно им е да следват смисъла на  разговор и да извличат и разпознават определни думи.

Когнитивното увреждане след химиотерапия идва като изненада за много пациенти.

Въпреки че след  химиотерапията когнитивното увреждане може да изглежда временно, то нека се има предвид, че може да бъде доста дълготрайно, като при някои случаи може да продължи
10 и повече години.

Лечение

Хипотетичните възможности за лечение включват използването на антиоксиданти, когнитивно-поведенческа терапия и стимулиращи лекарства като  метилфенидат, въпреки че механизмът на КУСХТ не е добре изяснен, потенциалните възможности за лечение са еднакво теоретични и недоказани.

Прогноза

Въпреки, че е разочароващ, крайният резултат е много добър: симптомите обикновено изчезват след около четири години, например при пациентките с рак на гърдата.

Източници на информация:

1.Tannock IF, Ahles TA, Ganz PA, Van Dam FS (2004). „Cognitive impairment associated with chemotherapy for cancer: report of a workshop“. J. Clin. Oncol. 22 (11): 2233–9. doi:10.1200/JCO.2004.08.094. PMID 15169812.
2.Hede K (2008). „Chemobrain is real but may need new name“. J. Natl. Cancer Inst. 100 (3): 162–3, 169. doi:10.1093/jnci/djn007. PMID 18230787.
3.Matsuda T, Takayama T, Tashiro M, Nakamura Y, Ohashi Y, Shimozuma K (2005). „Mild cognitive impairment after adjuvant chemotherapy in breast cancer patients–evaluation of appropriate research design and methodology to measure symptoms“. Breast Cancer. 12 (4): 279–87. doi:10.2325/jbcs.12.279.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Странични реакции