Онкология и Изкуствен интелект
Папиларна фиброеластома

Кога трябва да започне химиотерапията след операция?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Започването на химитерапевтично лечение след проведена операция все още е обект на спор и няма ясно изграден отговор, кога може да се стартира лечението поради онкологично заболяване.

Самото започване на химиотерапевтичното лечение трябва да бъде съобразено с много фактори като:

1.Какъв е бил оперирания орган;
2.Какъв е бил обема на операцията и използваната техника;
3.Цялостното общо състояние на пациента към момента на провеждането ѝ;
4.Периодът на възстановяване и как е протекъл при конкретния пациент;
5.Съпътстващи заболявания при пациента, които налат допълнително лечение или някакво конкретно действие;
6.Цялостното състояние на имунната система при пациента, която може да е значително отслабено по време на операцията;
7.Използването на определeни антибиотици и други медикаменти след операцията;

Ако Ви предстой химиотерапия след операцията и Ви е обяснено за нея, задължително попитайте лекуващия Ви лекар, какво би било най-подходящото време за започването на лечение!

Пример
Адювантната химиотерапия се препоръчва рутинно при локално напреднал рак на дебелото черво. Има обаче много малко данни за оптималната начална дата за
химиотерапия след операцията. Спорове има и за началното лечение след операция на гърдата, панкреаса, стомаха и др.

Все пак има изградено мнение, че веднага след като пациентът се почувства добре след операция, то той може да започне химиотерапевтично лечение. Дали това ще
бъде, на 4-та, 6-та или 8-мата седмица седмица пак зависи от по-горе изброените фактори и цялостното състояние на пациента.

Според някой заключения за рака на дебелото черво, започването на химиотерапия по-рано от 6 седмици след операцията не е показала значителна разлика в преживямостта.

Следователно, въпреки че адювантната химиотерапия трябва за предпочитане да започне в рамките на 6 седмици, началната дата не трябва непременно да  се ускорява и трябва да се вземе предвид общото състояние на пациента.

Въпреки това, много клиницисти с опит, считат че химиотерапията, започнала твърде скоро след операцията, води до повече странични ефекти, предизвикани от  химиотерапията. Тези усложнения могат да доведат до прекъсване на схемата на лечение с химиотерапия (2).

Източник на информация:

1.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3767864/
2.McCulloch P, Choy A. Effect of menstrual phase on surgical treatment of breast cancer. Lancet. 1994;344:402–403.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака