Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

KEYNOTE-427 може би откри, че пембролизумаб е активен при не-светлоклечтъен рак на бъбреците

I.Bivolarski
I.Bivolarski
11.04.201912.04.2019

Имунотерапия с чек-пойнт инхибитора пембролизумаб може да се окаже ефективен вариант за лечение при пациенти с напреднал не-светлоклетъчен карцином на бъбрека, според резултатите получени в кохорта B на проучването KEYNOTE-427, представено тази година.

Отговорът към терапията е бил сравнително убедителен, особено в случаите с папиларна или неопределена хистология.

Наблюдавани се и някои трайни отговори. Токсичност също е била наблюдавана, но овладяна.

KEYNOTE-427 е отворено клинично проучване  във фаза II, като потвърдената обща честота на отговор при 165-те пациенти, лекувани с пембролизумаб е била 24,8% (пълен отговор- 4,8%, частичен отговор, 20%). Степента на контрол на болестта е около 40,6%.

Дизайн на изследването

Основните характеристики за кохортата били такива както се е очаквало при пацинети бъбречен рак в напреднал стадий. По-голямата част от тях са били от кавказката раса (88%), две трети са били мъже, а 68% са били със средно или слабо рисково заболяване. За да бъдат одобрени, пациентите е трябвало да имат статус по Карнофски (KPS) от поне 70%; като 75% от  тях са имали KPS поне 90%.

Пациентите, включени в проучването, не са получавали предишно системно лечение за рецидивиращ или метастатичен не-светлоклетъчен карцином на бъбрека. По време на проучването те са получавали пембролизумаб 200 mg на всеки 3 седмици до прогресия или неприемлива токсичност.

При средно проследяване от 11,1 месеца преживяемостта без прогресия (PFS) в проучването е била 4,1 месеца, а средната обща преживяемост не е достигната.

След 1 година 72% от пациентите са били живи.

В екстраполирания анализ,  PD-L1 – експресията е била свързана с реакцията. Общият процент на отговор е 33,3% за пациентите в групата с висока експресия на PD-L1 (т.е., ≥1%) в сравнение с 10,3% в групата  на PD-L1  с ниска експресия (т.е. <1%).

Около две трети от пациентите, включени в проучването, са били PD-L1-положителни, което предполага, че тази терапия може да е от полза за повечето пациенти с не-светлоклетъчен карцином на бъбрека.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/issues/april-10-2019/pembrolizumab-active-in-advanced-non-clear-cell-kidney-cancer/?fbclid=IwAR2huw_OQ1Fg6x0mZLGqa8TwXwk7EkvPqM6uPhYOdMgTKwbCYNlgKCJBN8w

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars