Онкология и Изкуствен интелект

KEYNOTE-042: Пембролизумаб при KRAS-мутантен и див тип, PD-L1 – позитивен, не-скавамозоклетъчен рак на белия дроб

I.Bivolarski
I.Bivolarski

В анализ, докладван в Annals of Oncology се установява че пембролизумаб (pembrolizumab) е активен както при KRAS-мутантни, така и при див тип тумори в  подгрупа от пациенти в проучването KEYNOTE-042 с PD-L1 -позитивен не-сквамозиклетъчен недребноклетъчен рак на белия дроб.

Изследването във фаза III е показало, че пембролизумаб на първа линия е подобрил общата преживяемост спрямо платина-базираната химиотерапия сред всички пациенти с
PD-L1-положителен резултат (над 1%) при НДКРБД.

Сред 782-мата пациенти в проучването с не-сквамозен тумор, данни за секвенциране на мутационния статус при KRAS са били налични за 301.

Сред тях 69-ма пациенти (или 23%) са имали мутации в KRAS, включително 30 пациенти в групата на пембролизумаб и 39 в групата на химиотерапия. Не са били открити мутации на KRAS при 127 пациенти в групата на пембролизумаб и при 105-ма пациенти в групата на химиотерапия.

Основни констатации

Пациентите с KRAS мутации са показали по-високи резултати при PD-L1 тумор (средно = 60% срещу 35%). Обективният процент на отговор е бил 56,7% сред пациентите,  лекувани с пембролизимаб срещу 18,0% сред пациентите, лекувани с химиотерапия и с мутация на KRAS, и 29,1% срещу 21,0%, съответно, сред тези без KRAS мутация.

Средната преживяемост без прогресия е била 12 месеца срещу 6 месеца (коефициент на опасност [HR] = 0,51, 95% [CI] = 0,29–0,87) сред пациенти с мутация на KRAS и 6 месеца срещу 6 месеца (HR = 1,00, 95 % CI = 0,75–1,34) сред тези без KRAS мутация. Общата средна преживяемост е била 28 месеца срещу 11 месеца (HR = 0,42, 95% CI = 0,22–0,81) сред пациенти с мутация на KRAS и 15 месеца срещу 12 месеца (HR = 0,86, 95% CI = 0,63–1,18) сред тези без мутация на KRAS.

Заключение

Откритията на този описателен проучвателен анализ сочат, че монотерапията с пембролизимаб и само химиотерапия обикновено е свързана с подобрени клинични резултати, независимо от статуса на KRAS при напреднал неекватен НДКРБД. Тези открития също предполагат, че режимът,
съдържащ пембролизумаб, е клинично значим сравнител за проучвания при насочена към KRAS терапия, дадена като лечение на първа линия на НДКРБД.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/january-2020/pembrolizumab-in-kras-mutant-and-wild-type-pd-l1-positive-nonsquamous-nsclc/?fbclid=IwAR1hWY72OgYfoey4EH9LiQsN9ImCcuuZ1KQCS6T77yXK-2QhZqYBAH4exQ8

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars