Онкология и Изкуствен интелект

Кедарцидин- нова надеждна молекула в борбата с рака

I.Bivolarski
I.Bivolarski
29.09.2019

Кедарцидинът (Kedarcidin) представлява мощен антитуморен хромопротеинов антибиотик, съставен от енедийн-съдържащ хромофор (enediyne).

Изолиран първоначално от Actinomycete през 1992 г., като в структурата му има, както се спомена анса-мостов енедийнов хромофор, а също така и апопротеин, който служи за стабилизиране на токсина в Actinomycete.

Мадуропептин, помощник на Кедарцидин в борбата с рака?

Установено е било, че хромофорът разцепва двойноверижната ДНК по специфичен начин.

Съобщава се, и че in vitro кедарцидиновия апопротеин, в който няма никакъв откриваем хромофор, също разцепва протеините селективно.

Все още няма информация кедарцидинът да е включен в клинично изпитване, което да потвърди неговата първоначална ефикасност при раково болни пациенти. Макар и открито преди 26 години на него му предстой тепърва да измине дългия път за потвърждение на противотуморните си свойства

Установено е, че хистоните, които са най-противоположни като заряд на апопротеина, се разцепват най-лесно.

Заключенията показват, че силата на кедарцидина (kedarcidin) е в резултат от комбинацията на ДНК-увреждащ-хромофор и протеазоподобен апопротеин (1).

Подобно на останалите членове на лекарствения клас на ендеина или така наречените девет-десетчленни основни структури, носещи алкен, директно прикрепен към два алкинилови придатъка, вероятно кедарцидинът участва в унищожаването на бактерии, които се конкурират с произвеждащия организъм.

Тъй като постига това, причинявайки увреждане на ДНК молекулата, той може да уврежда и туморни клетки.

По този начин, става обект на научни изследвания, както за изучаване на структурната му сложност, така и за противораковите му свойства.

Източник на информация:

1.Selective proteolytic activity of the antitumor agent kedarcidin.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лекарства