Онкология и Изкуствен интелект
Папиларна фиброеластома

Карцином на пениса

I.Bivolarski
I.Bivolarski
24.09.2019

Ракът на пениса представлява рядко злокачествено заболяване, срещащо се върху кожата или в тъканите на пениса. Около 95% от рака на пениса е с хистология на плоскоклетъчен карцином. Други видове рак на пениса като: Меркел-клетъчния карцином, дребноклетъчения карцином, меланома и други, обикновено са още по- редки.

Епидемиология

Ракът на пениса е рядко срещан в развитите страни с годишна честота варираща от 0.3 до 1 на 100.000 годишно, което представлява около 0.4-0.6% от всички  злокачествени заболявания. Годишната заболеваемост е приблизително 1 на 100 000 мъже в Съединените щати, 1 на 250 000 в Австралия, и 0,82 на 100 000 в Дания.  В Обединеното кралство по-малко от 500 мъже се диагностицират с рак на пениса всяка година.

Патогенеза

Макроскопски може да се изобрази с лезия. За HPV, свързан с рака на пениса, тази последователност е следната:

1.Плоскоклетъчна хиперплазия;
2.Ниско степенна интраепителна неоплазия на пениса (PIN);
3.Високостепенна интраепителна неоплазия на пениса (карцином in situ – болест на Боуен, еритроплазия на Queyrat и бопоноидна папулоза (BP));
4.Инвазивен карцином на пениса.
Въпреки това, в някои случаи не-диспластичните или леко диспластичните лезии могат да прогресират директно в рак. Примерите включват плоските пенисни увреждания
( flat penile lesions-FPL) и condylomata acuminata.

При HPV-негативните видове рак най-честата прекурсорна лезия е лихеновата склероза (LS).

Класификация

Около 95% от рака на пениса е плоскоклетъчен карцином. Те се класифицират в следните типове:

1.Базалоиден (4%)
2.Warty (6%)
3.Mixed warty-basaloid (17%)
4.Верукозен (8%)
5.Папиларен (7%)
6.Друг плоскоклетъчен карцином- смесен (7%)
7.Саркоматоиден карцином (1%)
8.не е посочен (49%)

Другите видове карциноми са редки и могат да включват дредноклетъчен, Меркелклетъчен-, светлоклетъчен карцином или тумори на мастни клетки и/или базални клетки.
Неепителните злокачествени новообразувания като меланомите и саркомите са още по-редки.

Лечение

Има няколко възможности за лечение при рака на пениса в зависимост от стадия на заболяването. Те включват хирургия, лъчетерапия, химиотерапия и биологична терапия.
Най-честото лечение е хирургията:

1.Широка локална ексцизия(изрязване) – туморът и някои от околните здрави тъкани се отстраняват;
2.Микрохирургия;
3.Лазерна хирургия;
4.Обрязване;
5.Ампутация (пенектомия) – частично или пълно отстраняване на пениса и евентуално свързаните с това лимфни възли.

Лъчетерапията обикновено се използва адювантно с операция за намаляване на риска от рецидив. При по-ранните стадии при рака на пениса може да се използва комбинация от локална химиотерапия и инвазивна хирургия. По-напредналите стадии при рак на пениса обикновено изискват комбинация от хирургия, радиация и химиотерапия. В допълнение към всичко по-горе, се налага и лечение на основното заболяване (ако има такова), като например бруцелоза, е необходимо за ограничаване на рецидивите на заболяването.

Прогноза

Прогнозата може да варира значително сред пациентите, в зависимост от това. Най-общо казано, колкото по-рано се диагностицира ракът, толкова по-добра е  прогнозата. Общата 5-годишна преживяемост за всички стадии при рака на пениса е около 50%.

Източници на информация:

  1.  Bleeker, M. C. G.; Heideman, D. A. M.; Snijders, P. J. F.; Horenblas, S.; Dillner, J.; Meijer, C. J. L. M. (2008). „Penile cancer: Epidemiology, pathogenesis and prevention“. World Journal of Urology27 (2): 141–150. doi:10.1007/s00345-008-0302-zPMID 18607597.
  2. Jump up to:a b c d e PubMed Health PubMed, Last Reviewed: September 16, 2011
  3. Jump up to:a b c d e f g „Symptoms of penile cancer – Penile cancer – Cancer Research UK“cancerhelp.cancerresearchuk.org. 2017-08-30. Retrieved 2 April 2018
   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Карциноми