Онкология и Изкуствен интелект

Какво трябва да знаете за онкологичното лечение и какви въпроси да зададете

I.Bivolarski
I.Bivolarski
27.09.2019

Какви въпроси да зададете!

Задавайте въпроси за всичко, което не Ви е ясно и искате да разбререте по-добре. Все пак става въпрос за Вашето здраве или това на Вашите близки.

Ако Ви предстой онкологично лечение, то може да се чувствате объркан/а, какво точно Ви предстой. Затова Ви трябва конскултация с лекар.

Като цяло пациентите или са слабо запознати с предстоящето лечение или не знаят, в какво се състой то.

Това е нормално и поради тази причина за хора, които за пръв път се сблъскват в лечението на онкологични заболявания може да се каже следното.

Най-често пациентите са били вече претърпяли някаква интервенция: операция, биопсия или нещо друго.

Преминали са през хирургично и патологично отделение. Това обаче е само една от стъпките, които ще Ви водят още по-нататък…

След като се били вече диагностицирани с онкологично заболяване, веднага ще бъдете изпратен към някоя онкологична болница в страната. Независимо от стадия на Вашето заболяване, ще Ви бъде разкрит номер, под който ще се водите в определеното лечебно заведение.

Най-често това се случва на териториален принцип и могат да Ви регистрират на едно място, а да провеждате лечението си на друго. Включително и частно лечебно заведение.

Когато попаднете в Онкологична болница и Ви предстой някакво лечение, то е добре да формулирате въпросите си за него.

Винаги има въпроси. Те се състоят най-общо в това: Какво ще представлява химиотерапията (понякога използвана като един общ термин за обозначаването на онкологичното лечение с лекарствени препарати)?

Когато отидете при лекар-онколог е добре да му зададете няколко въпроса за Вашето лечение, на които той ще отговори с удоволствие и изчерпателност.

Тези отговори ще са Ви основата, на която ще стъпите за последващото Ви лечение.

Ето и някой от тях:

1.Какъв вид е моят рак, според хистологията? Тук лекаря ще прецизира вече, конкретно какъв е този вид рак.

Освен например да Ви каже: имате рак на стомаха, например, вече ще добави имате аденокарцином като хистология. Най-вероятно имате епикриза, където го пише, но нека да го чуете и от него.

2.В какъв стадий е моят рак? Често понякога, макар и по-трудно обяснимо лечението се провежда според стадия на заболяването.

Така се описва в ръководствата. Лекаря ще Ви даде изчерпателна информация, какво се прави в конкретния стадий и защо това е важно.

3.Какъв вид лечение ще ми бъде назначено?

Тук лекарят ще се обоснове дали ще става въпрос за химиотерапия, таргетна терапия, имунотерапия, хормонотерапия или  някакъв друг вид лечение, което ще е с най-голяма полза при Вашето заболяване.

4.Попитайте лекаря, дали не са Ви били открити метастази някъде по тялото!Например в черния или белия дроб и т.н. Той ще Ви каже, къде какво има.

Това също ще е допринесе за лечебната тактика.

5.Попитайте лекаря, кои ще са най-точните образни изследвания, които ще трябва да проведете преди започването на лечението поради онкологично заболяване. Те са от критична важност за последващото лечение и за наблюдението Ви след това.

Ако има пропуснати изследвания, после отават слепи петна в анамнезата Ви.

6.Можете да попитате, колко курса на терапия ще Ви бъдат назначени.

7.Питайте задължително дали ще се налага хоспитализация и какви са стъпките, които трябва да предприемете за нея.

8.Попитайте задължително, защо лекаря е избрал точно този вид лечение, а не друг и с какво точно тази терапия е по-добра и подходяща за Вас?

Това е основен въпрос много често пренебрегван от пациентите, а на нeго се гради това, как ще протече терапията и въобще как ще реагирате на лечението. Схемите са много в зависимост от онкологичните локализации и тяхната настойка ще определи изхода от лечението.

9. Питайте дали става въпрос за: Адювантна химиотерапия, Неоадювантна химиотерапия или Лечебна химиотерапия.

Лекаря ще Ви обясни за какво става въпрос и как ще  протече лечението в зависимост от изброените термини по-горе.

10. Попитайте дали ще трябват допълнителни изследвания, които ще трябва да се проведат. Понякога се налага генетични изследвания, които не са били проведени и за започване на лечението се изсикват, конкретно те.

Има чести случай, когато пациенти трябва да се бавят, заради това че не са им изследвали определени блокчета или стъкла.  Забавянето може да отнеме около 10-15 дни, които е добре да си спестите.

11. Попитайте лекаря, кои са най-честите странични или нежелани лекарствени реакции на избраното от него лечение и го помолете да прецизира, кои са най-честите оплаквания от избраната от него терапевтична схема.

Той ще Ви обясни конкретно лекарство по лекарство, какво можете да очаквате или да се случи. Това е критично важен момент в цялото Ви лечение.

12.Попитайте го към кого да се обърнете в случай на появата на нежелани странични действия.

13.Попитайте лекаря, какво се цели с приложението на лечението, което той е избрал? Много важен момент, защото много пациенти имат представа, че се касае за пълно излекуване от онкологичното заболяване. За съжаление понякога това не винаги е така и лекаря ще Ви обясни подробно, каква е целта.

14.Попитайте какви са били доказателствата, че прилаганото Ви лечение е подходящо за Вас и че е работило при други пациенти.

15.Нека лекаря да прецизира, за какво точно е било одобрено лекарството, което смята да Ви прилага. Понякога едни лекарства се одобряват за неща като например: Свободна от прогресия преживяемост или обща преживяемост. Има още много…

Това са само част от въпросите, които можете да зададете.

Задавайте въпроси за всичко, което не Ви е ясно и искате да разбререте по-добре. Все пак става въпрос за Вашето здраве или това на Вашите близки.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака