Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява Синдромът на Мейгс?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Синдромът на Мейгс  (синдром на Meigs или синдром на Demons – Meigs) представлява триадата: асцит, плеврален излив и доброкачествен тумор на яйчниците (фибром на яйчниците,  фибротеком, тумор на Бренер и понякога гранулозно-клетъчен тумор).

Синдромът на Meigs се поставя след резекцията на тумора. Тъй като трансдиафрагмалните лимфни канали са с по-голям диаметър вдясно, плевралният излив е класически от
дясната страна. Причините за асцита и плевралния излив са слабо разбрани. Може да се появи и атипичен синдром на Мейгс, характеризиращ се с доброкачествена тазова
маса с десностранен плеврален излив, но без асцит. Както при типичния синдром на Meigs, плевралният излив изчезва след отстраняване на тазовата туморна маса.

Синдромът на Мейгс (Meigs) съставлява около 1% от яйчниковите тумори и фиброми на яйчниците като се открива при 2–5% при хирургично отстранени тумори на яйчниците.
При 10–15% от жените с фиброма на яйчниците има асцит, а при други 1% има и хидроторакс. Приблизително 70% от плевралните изливи са десностранни, 15% левостранни, а 15%
са двустранни.

С подходящо лечение, продължителността на живота след операция за отстраняването на тумора е същото като при общото население. Синдромът на Мейгс е много необичаен
преди третото десетилетие, но прогресивно се увеличава след това като достига своя връх през седмото десетилетие.

Четири са основните характеристики описани от Meigs през 1945 г. за определянето на синдрома:

1.Туморът е доброкачествен- фиброма или фибромаподобен тумор на яйчника (като текома и гранулозно клетъчен тумор);

2.Асцит;

3.Плеврален излив;

4.Премахването на тумора трябва да излекува пациентката.

Други доброкачествени кисти на яйчника (като struma ovarii, муцинозен цистаденом и тератоми), лейомиом на матката и вторичните метастатични тумори в яйчника, ако са
свързани с хидроторакс, се наричат синдром на псевдо-Мейгс„Pseudo-Meigs”.

Нетипичен случай на синдром на Meigs е докладван през 1990 г. от Martin, et al., представящ се като двустранен сангвинен плеврален излив без асцит при жена с
гранулозно-клетъчен тумор.

Диференциална диагноза

Синдромът на Мейгс може да имитира други състояния, тъй като е тумор, възникващ от яйчниците, патологията може да е на всички органи, присъстващи в корема.
Те включват различни гинекологични нарушения на матката като ендометриален тумор, сарком, лейомиом (синдром на псевдо-Мейгс), нарушения на  фалопиевата тръба като хидросалпинкс, грануломатозен салпингит, злокачествено заболяване на фалопиевата тръба, нарушения на яйчниците като серозен, муцинозен,
ендометриоиден или светлоклетъчен карцином, тумор на Бренер (Brenner), гранулозо- клетъчен тумор, стромален тумор, дисгермином, фибром или метастатичен тумор в яйчника.

Източник на информация:

1.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5025132/pdf/AJUM-15-29.pdf

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака