Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява преливането на тромбоцити при онкоболни?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Кога се налага преливането на тромбомаса при рак?

Ако сте онкоболен и/или Ви предстой лечение за онкологично заболяване, то трябва да знаете, че в определен период, може да се наложи да Ви бъдат преляти в кръвоносната система- тромбоцити. Това се
налага или поради определени показатели на кръвта, които са били повлияни от химиотерапевтичното лечение или поради хода на заболяването. Състоянието, при което имате ниски стойности на тромбоцити в кръвта се нарича тромбоцитопения.

Преливането (трансфузията) на тромбоцити, или още преливането на тромбоцитен концентрат, се използва за предотвратяване или лечение на кървене при хора с нисък брой тромбоцити или с лоша  функция на тромбоцитите.

Намален брой тромбоцити при раково болни (тромбоцитопения)

Често това се случва при хора, провеждащи химиотерапия поради раково заболяване.

Изследването на кръвна група (ABO, RhD) е задължително преди преливане на тромбоцити.

Много често почти всички онкологично болни пациенти започват своето лечение с кръвни показатели, които са  изцяло в нормата. Тъй като всеки организъм е различен, то въдействието, което оказват химиотерапевтиците е различно при всеки. Така, например при някой пациенти, поради приложение на определени химиотерапевтици
се случва показателите на тромбоцитите да спаднат под определно ниво.

Всеки химиотерапевтик оказва различно влияние върху тромбоцитите. Някой по-силно понижават техните стойности, докато други не оказват почти никакво влияние.

Когато това се случи, лекуващия лекар назначава определена терапия, която да коригира това спадане.

Това се налага, за да може да се преминава от цикъл в цикъл, без да има забавяне във времето. Понякога, обаче при определени пациенти, организма реагира (най-вече костния мозък) много силно срещу химиотерапевтика и както споменахме показателите на тромбоцитите спадат. Тромбоцитите всъщност не са точно клетки, в смисъла на думати, който влагаме, а са
по-скоро частици от една голяма клетка в костния мозък от която се „откъртват„.

Когато химиотерапевтика, окаже влияние върху тази клетка, то и „откъртващите се“ тромбоцити намаляват и така организма е изложен на кръвене. А функцията на тробоцитите е  да предотврати нежелано кървене.

Кога се налага използването на тромбоцитен концентрат?

Международните насоки препоръчват преливане на тромбоцити на пациенти с обратима костно-мозъча недостатъчност, за да се намали рискът от спонтанно кървене, когато броят
на тромбоцитите е по-малък от 10 х 10 9/L. Това се случва само стриктно по лекарска препоръка. Преливането на тромбомаса, има за цел все пак бързото възстановяване на броя на тромбоцитите в кръвта.

Могат ли да възникнат нежелани реакции от преливането на тромбоцити?

Да, могат. Страничните ефекти могат да включват алергични реакции като анафилаксия, инфекция и поражения на белите дробове.

Реакции по време на преливането на тромбоцитите

По време на преливането ще Ви проверяват редовно температурата, пулса и кръвното налягане. Това е, за да сте сигурни, че нямате реакция към самата вливка.

Честите реакции могат да бъдат:

1.Втрисане
2.Повишена температура
3.Сърбеж
4.Кожен обрив.

Медицинския персонал ще Ви проверя за всякакви реакции. Те ще спрат преливането, ако се наложи и бързо ще действа,за да предотвратят всички симптоми. Кажете веднага на
лекаря, ако се почувствате зле по време на трансфузията.

Източник на информация:

1.https://www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/treatments-and-drugs/platelet-transfusions
2.https://www.rxlist.com/consumer_platelets/drugs-condition.htm

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака