Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява кръвопреливането при онкоболни?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Кога се налага кръвопреливане (хемотрансфузия) при пациенти с рак?

Ако сте онкоболен или Ви предстой лечение поради онкологично заболяване, то трябва да знаете, че то може да доведе до ниски стойности на хемоглобина в червените Ви кръвни клетки. Стойностите на хемоглобина могат да спаднат, не само поради проведено химиотрапевтично лечение, но и от самото онкологично заболяване.

Още информация за анемията:

Анемия при онкоболни

Когато стойностите на хемоглобина, спаднат под определени нива, Вашия лекуващ лекар може да Ви предложи няколколко варианти за повишаването им. Те могат да включват:
Кръвопреливане, поставяне на инжекции с еритропоетинов препарат или някакво друго предписание, което да се съобразява с Вашето състояние и определени стойности на биохимичните
Ви показатели на кръвта.

Тук ще разгледаме само първата опция- кръвопреливането.

Условно за стойностите на хемоглобина (може да има промени):

1. Нормални нива
За мъже- от 135 g/l до 175 g/l
За жени- от 120 g/l до 160 g/l

2.Лека анемия
За мъже- от 100 g/l до 135 g/l
За жени- от 100 g/l до 120 g/l

3.Умерена анемия
За мъже- от 80 g/l до 99 g/l
За жени- от 80 g/l до 99 g/l

4.Тежка анемия
За мъже- под 80 g/l
За жени- под 80 g/l

Защо пациентите с раково заболяване да се нуждаят от кръвопреливане?

Ето някои примери:

1.Някои видове рак (особено тези на храносмилателната система) могат да причинят вътрешно кървене, което може да доведе до анемия (поради твърде малко червени
кръвни клетки). Например, ракът на дебелото черво може да кърви с месеци, преди да се открие, което да води до изявата на клинична картина на анемия. Той може да прокърви
и след проведена терапия. Ракът на стомаха също може да доведе до анемия, поради засягането на определени клетки в стомашната лигавица, отговорни за кръвопроизводството.

2.Раковите заболявания, които са започнали и/или метастазирали в костния мозък (като левкемии или рака на гърдата), могат да прорастнат в неговата структура, като
увреждат нормалните кръвотворни клетки, а това от своя страна води до нисък брой на червените кръвни клетки.

Пациенти, които с рак от определено време, могат да развият и хронична анемия. Тази анемия се причинява от някои дългосрочни медицински
състояния, които могат да засегнат производството и продължителността на живота на червените кръвни клетки.

Ракът също така може да намали броя на кръвните клетки, като поразява органи като бъбреците и далака, които помагат в поддръжката достатъчно количество хемоглобин.

Лечението на рака може също да доведе до необходимост от кръвопреливане:

Например:

1.Оперативна интервенция на раково заболяване може да доведе до загуба на кръв и нужда от преливане на червени кръвни клетки и/или тромбоцити.

2.Повечето лекарства използвани в химиотерапията засягат клетките в костния мозък. Това обикновено води до нисък брой на кръвните клетки и понякога може да изложи човек на риск от
животозастрашаващи инфекции или кървене.

3.Когато използва лъчетерапия на голяма площ, която засяга костите, тя може да повлияе на костния мозък и така да доведе до по-нисък брой на червените кръвни клетки.
4.Пациентите с трансплантация на костен мозък или трансплантация на стволови клетки от периферна кръв получават големи дози химиотерапия и/или лъчетерапия- а това
унищожава кръвотворните клетки в костния мозък. Тези пациенти често имат много нисък брой кръвни клетки след процедурата и се нуждаят от кръвопреливане.

Как се определя дали е нужно кръвопреливане?

Това засиви разбира се от преценката на лекуващия Ви лекар, когато стойностите на хемоглобина Ви спаднат под определено ниво. Има си строги критерии за това кога, какво
да се извърши, но ако Вашия лекуващ лекар прецени, че може и трябва да се извърши кръвопреливане, то той ще Ви обясни подробно защо.

Например: Кръвопреливане може да бъде предприето на стойности от 89-95 g/l, по преценка на лекаря (ръководещ се от определени за целта стабдарти) и съответно да не бъде
предприето при 80 g/l пак про преценка на лекаря. Ако бъде установена анемия в следствие на проведено химиотерапевтично лечение, Вашия лекар ще Ви обясни в коя група
попадате в зависимост от стойността на хемоглобина и ще Ви даде подробни насоки, какво да предприемете, за да повишите стойностите на Вашия хемоглобин.

Трябва да се отбележи, че освен кръвопреливане (червени кръвни клетки), може да се осъществава и преливане на тромбоцити.

Хората обикновено даряват „обща“ кръв – кръв, взета направо от вената чрез игла. Цялата тази кръв е около 450 милилитра. Кръвта има няколко части (компоненти) и всяка от тях върши различна работа. „Общата“ кръв
обикновено е съставена от червени кръвни клетки, тромбоцити, левкоцити и плазма. Плазмата може да бъде допълнително разделена на фактори на съсирването и някои протеини, например. Това позволява
на лекарите да дават на пациентите само това, от което се нуждаят. Също така това и помага да се извлече максимума от дарената кръв.

Източник на информация:

1.https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/blood-transfusion-and-donation/what-are-transfusions.html

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака