Онкология и Изкуствен интелект

Какво означава-Пърформанс статус (PS) по ECOG

I.Bivolarski
I.Bivolarski

ECOG статуса се поставя от 0 до 5

За да се разбере дали пациента е в годно за терапия състояние (както и за провеждането на последователни клинични изпитвания) в много болници, ракови центрове и клиники се изисква използването на стандартизирани критерии за измерване на това, как болестта влияе на ежедневните способности на  пациента (известни още и като performance status-PS).

ECOG -скалата за „Performance status“ е едно такова измерване. Описва нивото на дейност на пациента по отношение на способността му да се  грижи за себе си, ежедневната му активност и физическите му способности (ходене, самообгрижване, работа и т.н.).

Това е и начин лекарите да проследяват промените в нивото на дейност на пациента в резултат на лечението.

Скалата е разработена от Източната кооперативна онкологична група (ECOG), понастоящем част от групата за изследвания на рака ECOG-ACRIN, и  публикувана през 1982 г. Тя се разпространява в публичното пространство и е достъпна за обществено ползване.

Пърформанс статус по ECOG на пациента:

СТАТУС /ECOG PERFORMANCE STATUS

0– Напълно активен, способен да поддържа всички показатели преди заболяването без ограничения;
1– Ограничен във усилени физически дейности, но амбулаторен и способен да извършва лека дейност, например лека, ненатоварваща работа в къщи или в офиса;
2– Амбулаторен и способен на всички самостоятелни грижи, но неспособен на работни дейности, повече и около 50% от работните часове;
3– Способен само за ограничено самообслужване. Дейностите му са ограничени до леглото или стола за повече от 50% от часовете на будност;
4– Напълно неактивен, не може да упражнява самостоятелни грижи, напълно ограничен до леглото или стола.
5– Смърт.

Източник на информация:

1.https://ecog-acrin.org/resources/ecog-performance-status

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака