Онкология и Изкуствен интелект

Как замърсяването на въздуха причинява рак?

I.Bivolarski
I.Bivolarski
01.02.2021

1.Излагането на замърсяване на въздуха увеличава риска от рак на белия дроб.
2.Средните нива на замърсяване на въздуха в България са високи, като така повишават риска от рак на белия дроб.

Не е тайна, че България е с най-замърсения въздух в Европа, за което плаща зловеща цена от няколко хиляди човешки живота на година. Ние държим първенството в тази антикласация и за съжаление, няма изглед скоро това да се промени. Причините, зад които се крие основния проблем са смесица от култура, бедност и незаинтересованост от страна на населението
и правителството.

И все пак какво представлява замърсяването на въздуха и защо е опасно за всички нас?

Замърсяването на въздуха може да бъде разделено на замърсяване на външен и вътрешен въздух. И двата вида замърсяване могат да увеличат риска от рак и заболявания на
дихателната система, както и развитието на сърдечно-съдови заболявания (още една антикласация в която сме на първо място).

Какво представлява замърсяването на въздуха на открито?

Външното замърсяване на въздуха представлява смес от малки прахообразни частици и/или други вещества с различен химичен състав във въздуха. Замърсяването на открито може
да бъде предизвикано от човешка намеса, като изпарения от превозни средства или фабрики, износване на гумите и спирачките на автомобила и/или дим от изгаряне на твърди горива като дърва или въглища. Но то включва и
естествени процеси, като например силен вятър, издигащ прах в атмосферата. Всички тези процеси взето заедно подпомагат замърсяването на външната среда и създават в течение на времето повишения риск от появата на по-горе изброените заболявания.

Какъв е рискът от рак при замърсяване на външния въздух?

През 2013 г. Международната агенция за изследване на рака (IARC) потвърди, че замърсяването на въздуха на открито е една от основните причини за рак. Малки по размер частици (подобни на прах),
широки само няколко милионни части от метъра, съставляват голяма част от замърсяването на външния въздух. Най-малките частици, известни като PM10 и PM2.5, са  свързани с рака на белия дроб, причинен от замърсяване. Не е напълно ясно, как точно тези частици могат да увредят ДНК в клетките и да причинят рак.

PM2.5 се отнасят към атмосферните частици, които имат диаметър по-малък от 2,5 микрометра (което е около 3% от диаметъра на човешки косъм).Обикновено PM2.5- частиците от тази категория са толкова малки, че могат да се видят само с микроскоп. Те са дори по-малки от техните аналози PM10, които са частици с  размер от около 10 микрометра (така наречените фини частици).

Защо са опасни фините прахови частици?

Тъй като те са толкова малки и леки, фините частици са склонни да останат по-дълго във въздуха, отколкото по-тежките. Това увеличава шансовете, хората да ги вдишат. Поради малкия си размер, частици, по-малки от 2,5 микрометра, могат да проникнат дълбоко в белите дробове, а някои  дори могат да навлязат и в кръвоносната система.

Проучванията са установили тясна връзка между излагането на фини частици и преждевременната смърт от сърдечни и белодробни заболявания. Известно е също, че фините  частици предизвикват или влошават хронични заболявания като астма, бронхит и/или други респираторни проблеми. Те могат и да са причина за повишения брой инфаркти.

Американската Кардиологична асоциация предупреждава за въздействието на PM2.5 върху влиянието върху сърцето за здравето и смъртността:

„Излагането на PM <2,5 μm в диаметър (PM2,5) в продължение на няколко часа до седмици може да предизвика смъртност, свързана със сърдечно-съдови заболявания
и нефатални събития; по-продължителната експозиция (например няколко години) увеличава риска от сърдечно-съдова смъртност в още по-голяма степен от експозицията
за няколко дни и намалява продължителността на живота в по-силно изложени сегменти от населението с няколко месеца до няколко години.“

Колко голям е рискът от замърсяване на въздуха на открито във България?

България има изключително високи нива на замърсяване на външния въздух в сравнение с други страни по света. А нивата на повечето замърсители, включително
PM10 и PM2.5, най-вероятно са и в много по-високи стойности, отколкото в ЕС. Тъй като средните нива на PM10 и PM2.5 у нас са високи, така че повишеният риск за индивида е сравнително висок. Нивата обаче
могат да достигнат връх и спад в зависимост от времето през годината.

Като цяло почти 1 от 10 случая на рак на белия дроб в България най-веротно са причинени от излагане на замърсяване на външния въздух.

Източник на информация:

1.https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/air-pollution-radon-gas-and-cancer/how-can-air-pollution-cause-cancer?utm_source=affiliate_window&utm_medium=affiliate&utm_name=online_retail&utm_content=www.adgoal.net&awc=2584_1609082387_7792afba4c4c5919cfea3055357660c7
2.https://blissair.com/what-is-pm-2-5.htm

3.https://www.climacell.co/weather/blog/weather-danger-for-respiratory-patient/

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака