Онкология и Изкуствен интелект

Как се определя дали пациентът е подходящ за таргетна терапия?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Когато бъде поставена онкологична диагноза на даден пациент, то в зависимост от нея се изготвя схема за лечение, която според проведените изследвания, определя дали дадения пациент е подходящ за провеждането на таргетна терапия.

Използването на таргетната терапия може да бъде ограничено до пациенти, чийто тумор има/няма специфична генна мутация.

За някои видове рак към днешна дата има подходящ таргет, които определя дали да се използва определена таргетна терапия. Той се изследва, конкретно от Вашия лекар!

Разговаряйте с него за възможностите, които имате за лекуване с таргетна терапия! Има разлика в използването на таргетните лекарства при лечение на рак.

Така например при адюватно лечение може да не се използва, такъв вид лечение, докато за лечение от първа линия да бъде проведено.

Понякога пациентът е подходящ за таргетна терапия само ако отговаря на конкретни критерии (например, ракът им не е отговорил на други терапии,  разпространил се е или е неоперабилен). Тези критерии се определят в Европа от EMA и се одобряват в България, допълнително.

Например, ако сте диагностицирани с метастазирал колоректелен карцином, то туморната проба, трябва да бъде изследвана и за определен ген, в случая RAS гена (има и
други гени за изследване), което да покаже дали сте подходящи за лечение с определени лекарства.

Все пак можем да направим някой малки обобщение за пациентите, които са подходящи за таргетна терапия.

Те включват:

1.Дали има туморна проба взета и обработена правилно;
2.Дали има/няма определена мутация в определен ген;
3.Хистологията на тумора;
4.Състоянието на пациента;

5.Стадия на заболяването.

 

Източник на информация:

1.https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/targeted-therapies/targeted-therapies-fact-sheet#how-is-it-determined-whether-a-patient-is-a-candidate-for-targeted-therapynbsp

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака