Онкология и Изкуствен интелект

Kлофазимин- нова надежда за лек срещу Тройно негативния рак на млечната жлеза- ТНРМЖ?

I.Bivolarski
I.Bivolarski
28.09.2019

 

Преди няколко седмици беше съобщено за направено откритие на лекарствен препарат в областта на онкология, който представлява антибиотик и има способността да унищожава раковите клетки.

Целта на научния екип е била да разработи/разкрие нов лекарствен препарат срещу рака, който да използва нов сигнален път в раковата клетка наречен Wnt.

Wnt- сигналния път са група от пътища за сигнална трансдукция, които започват с определен протеини като предават сигнали в клетката чрез рецептори разположение по клетъчната повърхност.

Wnt е акроним от генетиката, който означава „Wingless / Integrated“.

Препарата всъщност е стар познайник на медицинската общност, но сега влиза в полезрението на онкологията с евентуалните си действия срещу раковите заболявания.

Лекарствения препарат се нарича клофазимин и представлява напълно синтетичен препарат на базата на биологично активно съединение получено от лишеи. Клофазиминът е одобрен за лечението на проказа (въпреки че първоначално е бил синтезиран за лечение на туберкулоза).

За отбелязване, е че клофазиминът инхибира Wnt- сигнализирането при ТНРМЖ но само in vitro. Действието му се изразява чрез индуциране на апоптозата и спирането на клетъчния цикъл.

Фактът, че действа върху раковите клетки, станал известен сравнително отдавна. Клофазиминът е бил проучен още в средата на 90-те години, но неговите противоракови механизми са останали  неразкрити.

Във връзка с това трябва да споменем, че и днес в онкологията се използват антибиотици за лечение на раковите заболявания.

В статията се отбелязва и че: клофазиминът е съвместим с цитотоксичния химиотерапевтичен агент доксорубицин, което е добре защото сме запознати със страничните ефекти на последния.

На пазара все още не съществуват лекарства, насочени към Wnt- сигналния път.

Дори и включено в клинично проучване, не бива да се има прекалено голяма надежда, че препарата ще върши чудеса. Той ще бъде още един препарат в борбата срещу ТНРМЖ.

Факта, че е открит още един препарат за даден сигнален път е обнадеждаващ, но и не трябва да се забравя също, че има още много сигнални пътища в клетката.

Новото лекарство тепърва обаче ще трябва да доказва своят ефективност в редица клинични проучвания. Те ще са критерия, който да отсее това дали то въобще върши работа.

Източник на информация:

  1. Towards the first targeted therapy for triple-negative breast cancer: Repositioning of clofazimine as a chemotherapy-compatible selective Wnt pathway inhibitor
   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости