Онкология и Изкуствен интелект

JCOG0603: Хепатектомия със или без адювантен mFOLFOX6 при метастазирал колоректален карцином само в черния дроб: Обща и свободна от прогресия преживяемост

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Японското проучване JCOG0603 във фаза II/III, описано в Journal of Clinical Oncology, е установило, че добавянето на адювантен mFOLFOX6 (флуороурацил, левковорин и оксалиплатина) към хепатектомия подобрява преживяемостта без заболяване при пациенти с метастазирал колоректален карцином само с черния дроб. Въпреки
това, общата преживяемост е била числено по -лоша в групата на адювантната химиотерапия.

Подробности за изследването

В отвореното, многоцентрово изпитване, 300 пациенти с произволен брой чернодробни метастази са биле произволно разпределени между март 2007 г. и януари 2019 г. на
хепатектомия, последвана от 12 цикъла на mFOLFOX6 (n = 151) или само на хепатектомия (n = 149). Първичната крайна точка е била преживяемостта без болест.

Свободна от заболяване и обща преживяемост

При третия междинен анализ, със средно проследяване от 53,6 месеца, изпитването е било прекратено по протокол въз основа на значително удължена преживяемост без
заболяване в групата на хепатектомия/химиотерапия спрямо групата само на хепатектомия.

Преживяемостта без заболяване е била 52,1% (95% [CI] = 43,2% -60,2%) срещу 41,5% (95% CI = 33,2% -49,6%) за 3 години и 50,1% (95% CI = 41,2%- 58,4%) срещу 37,3% (95% CI = 28,9% –45,6%) за 5 години (при съотношение на риск [HR] = 0,63, 95% CI = 0,49–0,92, P = 0,002).

При актуализирания анализ със средно проследяване от 59,2 месеца, 5-годишната преживяемост без заболяване е била 49,8% (95% ДИ = 41,0% -58,0%) срещу 38,7% (95% = 30,4% -46,8%; ЧСС = 0,67, 95% CI = 0,50-0,92, P = 0,006).

При актуализирания анализ общата преживяемост е била 87,2% (95% = 80,2% –91,9%) срещу 91,8% (95% = 85,7% –95,4%) за 3 години и 71,2% (95% ДИ = 61,7% –78,8 %) срещу 83.1% (95% CI = 74.9% –88.9%) за 5 години (HR = 1.25, 95% CI = 0.78-2.00, P = .42).

Неблагоприятни събития

Най-честите нежелани събития от степен над 3-та в групата на химиотерапия са били: неутропения (50%), сензорна невропатия (10%) и алергични реакции (4%). Честотата на постоперативни усложнения от всякакъв клас е сходна в двете групи. Един пациент почина от неизвестна причина след три цикъла на mFOLFOX6.

Заключение

Преживяемостта без заболяване не е корелирала с общата преживяемост само при чернодробния метастатичен колоректален рак.
Адювантната химиотерапия с mFOLFOX6 е подобрила свободната от заболяване преживяемост сред пациентите, лекувани с хепатектомия за чернодробни метастази при колоректален
рак. Остава неясно дали химиотерапията подобрява общата преживяемост.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/september-2021/hepatectomy-with-or-without-adjuvant-mfolfox6-for-liver-only-metastatic-colorectal-cancer-disease-free-and-overall-survival/?fbclid=IwAR2i4VYyob5gYefaWV-GZZdcQjXxr1cwduuf_whMayF1TCCOIzJyHV8Rltc

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars