Онкология и Изкуствен интелект

Изкуствен интелект вече може да диагностицира рак на простатата

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Изследователи са разработили метод, основан на изкуствен интелект (ИИ) за хистопатологична диагноза и степенуване при рак на простатата. Изследването е  публикувано в The Lancet Oncology, и е показало, че Изкуствен интелект може да бъде обучен за откриване и оценка при рак на простатата от иглени биопсии  с точност сравнима с тази на международните експерти по патология на простатата.

Резултатите са показали, че е възможно да се обучи ИИ за откриване и степенуване на рак на простатата на същото ниво като водещите експерти.

Той има потенциал да намали значително натовареността на уропатолозите и да им позволи да се съсредоточат само върху най-трудните случаи.

Проблем в днешната патология на простатата е, че има известна степен на субективност при оценките на биопсиите. Различните патолози могат да стигнат до различни  заключения, въпреки че изследват едни и същи проби. Това води до клиничен проблем, при който лечението може да бъде избрано въз основа на двусмислена информация.

В този контекст изследователите виждат значителен потенциал да използват технологията за ИИ при увеличаване на възпроизводимостта на патологичните оценки.

Обучение на системата

За да обучават и тестват ИИ- системата, изследователите са дигитализирали повече от 8000 биопсии, взети от около 1200 шведски мъже на възраст от 50 до 69  години до изображения с висока разделителна способност.

Около 6 600 от пробите са били използвани за обучение на ИИ системата за установяване на разликата между биопсии със или без рак. Останалите проби и допълнителни набори проби, събрани от други лаборатории, са били използвани за тестване на системата за ИИ. Резултатите са били сравнени и с оценките на 23-ма уропатолози.

Резултати

Констатациите са показали, че AI системата е постигнала „площ под кривата“ на работните характеристики на приемника от 0,997 за разграничаване на доброкачествените
и злокачествените проби в независимия тестов набор от данни и 0,986 на данните за външно валидиране.

Що се отнася до определянето на резултата по Gleason, системата на ИИ е била наравно с международните експерти със средна оценка от 0,62, в сравнение със съответните стойности за експертите патолози (0,60–0,73).

Въпреки първоначалните констатации е необходимо повече валидиране, преди системата на ИИ да бъде широко въведена в клиничната практика, според изследователите.

Ето защо в момента се провежда многоцентрово проучване, обхващащо девет европейски държави като завършването му ще бъде планирано към края на 2020 г. Това
проучване има за цел да обучи система на ИИ за разпознаване на рак в биопсии, взети от различни лаборатории, с различни видове методи за заснемане и с много
редки модели на растеж. В допълнение, рандомизираното проучване, започващо през 2020 г., ще проучи как може да бъде приложен моделът на ИИ в здравната
система на Швеция.

Моделът би могъл да служи и като алтернатива в части от света, където днес има липса на патологичен опит.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/january-2020/use-of-ai-for-diagnosing-and-grading-prostate-cancer/?fbclid=IwAR22ViIbCcyfEd5ND1Q408gJqH88bhV18Y8ZQ1E_4nOGEH6HDxlbltFpRtM

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости