вт. юни 25th, 2019

Cancer.bg

Онкология и Изкуствен интелект

IMpower130: Добавяне на атезолизумаб към първа линия към химиотерапия при метастатичен несквамозоклетъчен НДКРБ

1 min read

Извадка от клиничното проучване IMpower130
Ключови точки

1.Средната обща преживяемост е била 18,6 месеца в групата на атезолизумаб с химиотерапия в сравнение с 13,9 месеца в групата само на химиотерапията.
2.Средната преживяемост без прогресия е била 7.0 месеца срещу 5.5 месеца.
3.Била е наблюдавана полза при общата преживяемост и преживяемостта без прогресия в групата на атезолизумаб с ХТ, независимо от експресията на PD-L1.

Резултат с изображение за IMpower130

PFS

Свързано изображение

Обша преживяемост

Източници на информация:

1.https://www.ascopost.com/News/60111?email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN

2.https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30167-6/fulltext

   Send article as PDF   
Cancer. bg Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.