Онкология и Изкуствен интелект

IFL

I.Bivolarski
I.Bivolarski
25.10.2019

IFL представлява химиотерапевтична схема за лечение на някои видове рак, състояща се от едновременното лечение с иринотекан, левковорин (фолиева киселина), и флуороурацил.

FOL – Фолиева киселина (или левковорин), предствлява производно на витамин В вещество, което (modulates/potentiates/reduces) намалява страничните ефекти на флуороурацила;
F – Флуороурацил (5-FU), е аналог на пиримидина и антиметаболит, който се включва в молекулата на ДНК и спира синтеза й;
IRIN – Иринотекан, представлява инхибитор на ензима топоизомераза, предотвратяващ най-общо казано разделянето на ДНК

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лечение