Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

ICARIA-MM: Добавянето на изотуксимаб към помалидомид /дексаметазон значително подобрява преживяемостта без прогресия

I.Bivolarski
I.Bivolarski
01.12.2019

Статия в The Lancet, съобщава за клиничното проучване ICARIA-MM (фазата III) коет е показало, че добавянето на изотуксимаб (CD38 антитяло) към помалидомид (Pomalidomide) и ниски дози на дексаметазон значително са подобрили преживяемостта без прогресия при пациенти с рецидивирал и рефрактерен множествен миелом (ММ).

Изотуксимаб (Isatuximab) е бил насочен към специфичен епитоп върху CD38 рецептора и се съобщава, че е упражнил антитуморна активност чрез множество биологични механизми, имуномодулиращи ефекти и директно индуциране на апоптозата.

Изпитването е първото от вида си във фаза III проучване за оценка на анти-CD38 антитяло в комбинация с помалидомид /дексаметазон.

Подробности за проучването

Откритото проучване ICARIA-MM включвало 307 пациенти с рецидивирал и/или рефрактерен ММ заболяване от 102 центъра в 24 държави в Европа, Северна Америка и Азиатско Тихоокеанския регион.

Пациентите са били разпределени на случаен принцип между януари 2017 г. и февруари 2018 г. да получават – изотуксимаб плюс помалидомид с ниска доза дексаметазон (n = 154) или помалидомид и ниска доза дексаметазон (n = 153).

Пациентите са били получили поне две предишни линии на лечение, включително леналидомид и протеазомен инхибитор. Пациенти са били изключени, ако са били рефрактерни към предишното лечение с анти-CD38 антитяло.

Лечението се е състояло от 28-дневни цикли на изотуксимаб 10 mg/kg, дадени интравенозно (IV) в 1-ви, 8-ми, 15-ти и 22-ри ден на първия цикъл и дни 1-ви и 15-ти в за следващите цикли плюс помалидомид 4 mg в дни 1-ви до 21-ви, и интравенозен или перорален дексаметазон от 40 mg (20 mg при пациенти на възраст над 75 години) в дни 1-ви, 8-ми, 15-ти и 22-ри ден. Лечението е продължавало до прогресиране на заболяването, неприемлива токсичност или оттегляне на съгласието.

Основната крайна точка е била преживяемостта без прогресия (при оценката на независим комитет за отговор с намерение за лечение).

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Добавянето на изотуксимаб към помалидомид / дексаметазон значително подобрява преживяемостта без прогресия.
2.Мадианната преживяемост без прогресия е бил 11,5 месеца срещу 6,5 месеца.

Нежелани събития

Най-честите нежелани събития от всяка степен в групата на изотуксимаб спрямо контролните групи са били инфузионни реакции (38% -включително 3% от степен 3-та или 4-та срещу 0%), инфекция на горните дихателни пътища (28% срещу 17%) и диария (26 % срещу 20%).

Нежеланите реакции са довели до смърт при 12 пациенти (8%) в групата на изотуксимаб и 14 (9%) в контролната група, като смъртните случаи са се считали за свързани с лечение при един (сепсис) срещу двама пациенти (пневмония и инфекция на пикочните пътища).

Заключение

Добавянето на изотуксимаб към помалидомид /дексаметазон значително е подобрило преживяемостта без прогресия при пациенти с рецидивирал и рефракторен множествен миелом.

Изотуксимаб е важна нова възможност за лечение за лечение на рецидивирал и рефрактерен миелом, особено за пациенти, които са рефрактерни към леналидомид и протеазомен инхибитор.

Източник на информация:

1.https://www.ascopost.com/news/november-2019/addition-of-isatuximab-to-pomalidomidedexamethasone-in-relapsed-and-refractory-multiple-myeloma/?utm_source=TAP%20Evening%20News%20Emails&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20Evening%20News%20Emails%209.12.2019&email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77с

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars