Онкология и Изкуствен интелект

Химиотерапия в домашни условия

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Към днешна дата, провеждането на венозна химиотерапия в България не се прилага. Прилага се само и единствено в болница по установените към този момент административни правила.

Това е свързано най-вече с възможността, да се появят усложнения, които да бъдат потенциално животозастращаващи за пациента. При такива възникнали събития, не може да се приложат адекватни мерки, ако пациента е в домашни условия.
Удобството на домашното лечение е свързано с психологическия комфорт, които създава самата обстановка на една сигурна и позната среда. Такъв вид химиотерапевтично лечение,
понякога се предприема в САЩ или Великобритания, но само и единствено под много строг лекарски контрол.
Статията по-долу, обяснява, част от това, защо лечението на раково болни пациенти трябва да се провежда в болнична обстановка.

Повечето лечения за рак се провеждат в болнична обстановка. Има обаче, някои видове, които могат да бъдат предприети в домашни условия. Обикновено това се отнася за орални лечения, при които се приемат
хапчета, капсули, таблетки, течности или локални лечения, втриващи се върху кожата. Понякога дори интравенозно или инжекционно лечение може да се приложи в домашни условия.
Такива лечения могат да бъдат: химиотерапия, таргетна терапия, имунотерапия или хормонотерапия.

В САЩ, ако получавате интеравенозна терапия, определен медицинск специалист ще я приложи венозно (като инфузия) в домашни условия. Засега подобна практика в България не е разпространена. Ако се приемат лекарства за перорално лечение, медицинския специалист може да се увери, че сте настроели лекарствата си по определен начин
и че ги приемате по предписания, като знаете какви странични ефекти трябва да наблюдавате и как да боравите с лекарствата си безопасно.

Не винаги е възможно, обаче да се приложи лечение за раково заболяване у дома. Понякога може да не е безопасно или в някои случаи лечението може да не се покрива от здравно осигуряване (в САЩ и Великобритания),
ако се прилагат у дома. Например едно потенциално опасно усложнение е подкожния излив на химиотерапевтик. Това събитие изисква определен алгоритъм за поведение, които трудно
се осъществява в домашни условия, а може да доведе до тежки дефекти в засегнатия крайник, например. Друго потенциално много опасно състояние е, алергичната реакция, която може да възникне при приложението на химиотерапевтици.

Как се контролира лечението на рака в домашни условия?

Перорално лечение (хапчета, капсули, таблетки или течности) или локално лечение (кремове или лосиони)

Оралното лечение се прилага през устата. Локалното лечение може да се втрива върху кожата. Ако пероралното или локално лечение е част от назначения Ви план за лечение, лекарството
ще Ви бъде предписано от Вашия лекар. Може да го получите в обикновена аптека или чрез болнична аптека.

Много от тези лекарства са доста скъпи. Това понякога ограничава приложението им в домашни условия.

Когато имате назначена перорална терапия у дома, ще трябва да приемате лекарството по график, обикновено едни и същи пъти всеки ден. Много е важно да следвате графика
точно така, както са Ви казали. Освен това, ще Ви помогне да извлечете по-добрите резултати.

Съвети за орално приемане на лекарства за лечение на рак:

1.Приемайте лекарството точно, както Ви е казано;
2.Ако трябва да приемате много хапчета всеки ден и по различно време на деня, водете дневник, за да си припомните часовете за взимане;
3.Консултирайте се с Вашия лекар, за да сте сигурни, че ги приемате в точното време;
4.Ако някое хапче или капсула са твърде големи, говорете с Вашия лекар как да го приемете преди да го разчупите!
5.Страничните ефекти могат да бъдат намалени чрез промяна на графика, но Вашият лекар трябва да Ви каже дали да промените графика на приемане.
6.Пазете всички лекарства извън обсега на деца, домашни любимци и други възрастни, които могат да ги приемат по погрешка;
7.Много от приеманите лекарства през устата са опасни и трябва да се борави с тях със специално внимание.

Източник на информация:

1.https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/planning-managing/getting-treatment-at-home.html

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака