Онкология и Изкуствен интелект

Химиотерапията вреди на чревните бактерии при пациенти с рак

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Изследователи от Австралия са открили, че конвенционалната химиотерапия, използвана за лечение на различни видове рак, нарушава състава на микробиотата в червата. Изследването е било публикувано в BMC Cancer.

Известно е, че чревните бактерии влияят върху много аспекти на здравето, включително имунитета, както и върху и резултатите от лечението на пациенти с рак.

Тъй като ефектите от химиотерапията върху микробиома, независими от антибиотиците, са до голяма степен неизвестни, изследователите са се стремили да разберат дали и как химиотерапията засяга чревните бактерии.

Зесега знаем, че миелосупресивната химиотерапия намалява значително броя на белите кръвни клетки през първите седем до десет дни от лечението, което прави тялото по-уязвимо към инфекция.

В това проучване се фокусира върху това, колко силно се променя микробиомът на индивида през този период, когато бактериите най-вероятно причиняват инфекция.

За проучването учените са набрали 19 участници, получаващи конвенционална химиотерапия за различни ракови заболявания без приложение на антибиотици. Никой от участниците не е имал рак, който да засяга кръвта.

Изследователите са събрали фекални проби от участниците преди химиотерапията, 7-12 дни след началото й и в края на първия цикъл на лечение. Те са определили разнообразието и състава на микробиотата чрез секвениране на 16S rRNA ген- ампликон.

След анализ на техните резултати, изследователите са установили, че пробите, събрани 7-12 дни след започване на химиотерапията, са имали намаляване на относителното изобилие от грам-положителни бактерии и увеличение на грам-отрицателни бактерии, включително някои, които могат да причинят потенциално животозастрашаващи инфекции пациенти с рак.

Въпреки че заключението казва, че микробиомът на тези пациенти е значително променен от химиотерапията, са необходими допълнителни изследвания, за да се свържат тези промени с клиничните резултати.

Възможно е това, което се е установило, всъщност да е нещо добро, защото има вероятност промяната в микробиома да задейства имунния отговор на организма в борбата с рака.

Източници: BMC Cancer, NewsMedical.net

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости