Онкология и Изкуствен интелект

HE4 нова надежда при лечението на епителния рак на яйчника

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Епителният рак на яйчниците е с ниска петгодишна преживяемост и склонност към развитие на химиорезистентност. Настоящото му лечение от  първа линия е химиотерапия с платиново препарат.

Няколко други възможни лечения са инхибиторите на поли-ADP-рибоза полимераза (PARP) и чек-пойнт инхибиторите
които, са в процес на разработка и не са налични за реална употреба все още. Все пак остава необходимостта от допълнителни възможности за лечение.

Човешкия епидидимен белтък 4 (HE4) представлява биомаркер за епителния рак на яйчниците като няколко статии отбелязват неговата свръхекспресия при  агресивни ракови фенотипове.

Сега група учени са решили да проучат възможния ефект на HE4 върху туморната микросреда, а не неговата вътреклетъчна роля.

По-рано е било показано, че HE4 насърчава туморогенезата, метастазите и химиорезистентността при рака на яйчниците. Докато много фактори с про-туморни дейности действат на  вътреклетъчните пътища, някои от тях могат да повлияят на микросредата около тумора.

Екипът е започнал с изследване за нивата на mRNA от мононуклеарните клетки на
периферната кръв след добавянето на рекомбинантен HE4. Открито е било, че много протеини са регулирани, но интерес са представлявали интерлевкин 8 (IL8) и хипоксия  индуциращия фактор алфа (H1F1A). И двете молекули са важни за про-туморните сигнални фактори.

Те са и двата фактора на даунстрийм пътя на  сигналния път STAT3. Ненормалното активиране на този път STAT3 е често срещано при много видове рак, включително и при епителния рак на яйчниците.

Изследвайки нивата на IL8 и H1F1A в клетките, третирани с HE4 със и без STAT3 инхибитор, екипът се е опитал на определи връзката между трите молекули.

Лечението с  HE4 е довело до значително повишаване на нивата на IL8 и H1F1A, наред с увеличаване на активирания STAT3. И с HE4, и със STAT3 инхибитора, е били наблюдавано потискане на
стимулираните нива, наблюдавани само при HE4.

Нивата на IL8 и H1F1A обаче са останали високи. In vitro тестът е установил, че HE4 също е бил способен да насърчава ангиогенезата.
Тази стимулация е леко потискана с добавянето на STAT3 инхибитор. И накрая, изследванеto на нивата на HE4 и IL8 в тъканите на епителния рак на яйчниците в сравнение със здравата
яйчникова тъкан са показали силна положителна зависимост между нивата на HE4 и IL8. И двата са били регулирани при рака на яйчниците, а в CD8 + цитотоксичните Т клетки са имали силна отрицателна
корелация и при двете нива.
CD8 + Т клетките са част от имунната система, обикновено отговорни за унищожаването на раковите клетки.

Заключение

Тези открития са показвали, че HE4 може да има важна роля за регулиране, както на ангиогенезата, така и на потискането на имунния клетъчен инфилтрат и  реакциите.

Регулацията на HE4 вече беше основен биомаркер при рака на яйчнчиците. Свързването на HE4 със STAT3 пътя, за който се знае, че е необичайно активен при много
видове рак, и IL8, участващ в регулирането на отговора на имунната система, разширява нашето разбиране за НЕ4 и неговата роля.

Биомаркера HE4,  може да доведе до нова надежда и лечение при епителния рак на яйчниците.

Източник на информация:

1.https://www.labroots.com/trending/cancer/17753/linking-aggressive-tumor-factor-innate-immune-response?fbclid=IwAR3q_y
YNq0WHPxxcLYVuod2rA6b2sf_NnIXR9AvUt3uoQ6GC0JULMlTsGg

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости