Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

GOG 0261:Паклитаксел / карбоплатин срещу паклитаксел / ифосфамид при карциносарком на матката или яйчника

I.Bivolarski
I.Bivolarski
15.06.2019

Ключови точки

1.При първичната маточна карциносаркома кохортата на средната обща преживяемост е била 37 месеца за тези, които са получавали паклитаксел / карбоплатина в сравнение с 29 месеца за рамото  с паклитаксел /ифосфамид.

2.Средната преживяемост без прогресия е била 16 месеца за жени, които са получавали паклитаксел / карбоплатин и 12 месеца за жени, които са получавали паклитаксел / ифосфамид.

3.Наблюдавана е била подобна тенденция в резултатите, наблюдавани при жените, участвали в по-малката, вторична група пациенти с карциносарком на яйчниците, с 30-месечна средна обща преживяемост при паклитаксел / карбоплатина в комбинация серещу 25 месеца при паклитаксел / ифосфамид, както и 15 месеца медианна преживяемост без прогресия с паклитаксел / карбоплатина и 10 месеца за рамото на паклитаксел / ифосфамид.

Източник на информацията:

1.https://www.ascopost.com/News/60146?email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN

   Send article as PDF   
Trial Wars