Онкология и Изкуствен интелект

Фотодинамичната терапия в борбата с рака

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Ново проучване, проведено в UNIST, е демонстрирало изключителни научни резултати в областта на Фотодинамичната терапия (ФДТ).

Резултатите, са докладвани в Journal of the American Chemical Society (JACS), и биха могли да отворят нови пътища за изследвания при  лечението на рака.

Изследването се е фокусирало върху комплексите на Iridium (III) като обещаващи нови средства за фотодинамична терапия-ФДТ (PDT), лечение, което избирателно  унищожава раковите клетки, без да уврежда околните тъкани.

То също така е осигурило внимателен анализ на процеса на производство на реактивен кислород (ROS), както и терапевтичните ефекти на специфични дължини  на вълната от различни цветове на светлината върху раковите клетки.

Оказало се е, че тези материали на базата на иридий (III), които използват червена светлина,  атакуват раковите клетки по-ефективно и в крайна сметка водят до смъртта на клетките му.

ФДТ използва специални лекарства, наречени фотосенсибилизатори-ФС (PS) в комбинация с безвредна видима светлина, за да убие раковите клетки. При активиране
чрез светлина от ФС-те се произвежда форма на кислород, която показва селективно поведение в раковите клетки. Към днешна дата обаче подробните механизми и прякото
участие в ФДТ не са разкрити ясно.

В проучването са били разработени редица ФС за ФДТ. Резултатите са показали, че ФС-абсорбиращите – ФС-светлини с по-големи дължини на
вълната значително са ускорили производството на ROS в сравнение със сините и зелените светлини с по-къси дължини на вълната.

Тези новоразработени Iridium (III) комплекси не само са предизвиквали засилено производство на ROS, но и са били ефективни при убиването на раковите клетки.
Използвайки инфрачервена
светлина, която прониква дълбоко в човешкото тяло, се убиват дълбоко разположени ракови тумори, без да се уврежда здравата тъкан.

За да разбере точния механизъм на смъртта на апоптотичните клетки от изследователският екип са характеризирали начините на действие на комплексите
Iridium (III) за протеиновото окисление, използвайки масспектрометрия (MS).

В живите клетки увреждането се намира предимно в протеини в близост до ендоплазмения ретикулум (ER) и митохондриите със значителна  връзка с пътищата на клетъчна смърт. Следователно тези комплекси Iridium (III) са ефективно функциониращи като ФДТ- агенти в раковите клетки.

Очаква се, че Iridium (III) комплексите биха могли да бъдат използвани за фото-кръстосано свързване в други области,
извън ФДТ. С по-нататъшните изследвания, тези нови агенти биха могли да бъдат използвани за лечение на широк спектър от ракови заболявания при хората.

Източник на информация:

1.http://thescienceexplorer.com/brain-and-body/groundbreaking-study-sheds-light-treating-cancer?fbclid=IwAR3Jhkox5sSpMcU-MWaGbYojzlY8eiY1RKM0nRj3zJtxOp66cVY0MKMBghM

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости