Онкология и Изкуствен интелект

FOLFIRINOX (Фолфиринокс)

I.Bivolarski
I.Bivolarski
09.03.2019

FOLFIRINOX представлява химиотерапевтична схема изплзвана в медицинската онкология за лечение на напреднал рак на панкреаса.

Тя се състой от следните четири лекарства:

FOL – Калциев фолинат (или левковорин), предствлява производно на витамин В вещество, което (modulates/potentiates/reduces), което може да стабилизира молекулата на флуороурацила и така да засили ефекта му;
F – Флуороурацил (5-FU), е аналог на пиримидина и антиметаболит, който се включва в молекулата на ДНК и спира синтеза й;
IRIN – Иринотекан, представлява инхибитор на ензима топоизомераза, предотвратяващ най-общо казано разделянето на ДНК;

и
ОХ – Оксалиплатина, представлява базирано на платина антинеопластично средство, инхибиращо синтезата на ДНК молекулата.

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лечение