Онкология и Изкуствен интелект

FOLFIRI (Фолфири)

I.Bivolarski
I.Bivolarski
07.10.2019

FOLFIRI представлява химиотерапевтична схема за лечение на рак на дебелото черво. Тя се състои от следните лекарства:

FOL – Фолиева киселина (или левковорин), предствлява производно на витамин В вещество, което (modulates/potentiates/reduces) намалява страничните ефекти на флуороурацила;

F – Флуороурацил (5-FU), е аналог на пиримидина и антиметаболит, който се включва в молекулата на ДНК и спира синтеза й;

IRIN – Иринотекан, представлява инхибитор на ензима топоизомераза, предотвратяващ най-общо казано разделянето на ДНК

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лечение