Онкология и Изкуствен интелект

Химиотерапевтична схема: FLOT

I.Bivolarski
I.Bivolarski
24.10.2019

Химиотерапевтичен протокол
Лекарствения режим за FLOT схемата включва следните лекарства: 5 -флуороурацил, фолиева киселина, оксалиплатина, доцетаксел.

Показания за употреба:

Аденокарцином на стомаха или гастро-езофагеалната връзка тип I до IV; периоперативна
химиотерапия
Състояние на пациента: ECOG PS: 0-1
Режим                                                           Вливане на:                                               Време за:
Доцетаксел 50 mg / m2 I.V.                             250ml 0.9% натриев хлорид                   1 час
Оксалиплатин 85mg / m2 I.V.                        500ml 5% Глюкоза                                     2 часа
Фолинова киселина 350 mg I.V.                     250ml 5% Глюкоза                                     2 часа
5-Флуороурацил 2600mg / m2 I.V.                Инфузионна помпа                                  24 часа

Дексаметазон 8 mg за 12 часа в продължение на 3 дни, като се започне на 24 часа преди химиотерапията.

Режимът може да се прилага на 2 седмици (от 4 цикъла преди операцията и 4 цикъла след нея)

Изследвания преди започване на лечението

ПКК и биохимия
КАТ на гръден кош и корем
2D ултразвук

Предупреждения

Уверете се, че билирубинът е <= 1,5 x ULN
AST / ALT <3,5 x ULN
Оксалиплатината трябва винаги да се прилага преди флуоропиримидините
Пациентите да избягват студени напитки 2-3 дни след химиотерапията

Странични ефекти

Миелосупресия, алопеция, мукозит, диария, невротоксичност, алергични реакции,
спазми на артериите, палмар / плантарна еритема, гадене, повръщане, стоматит, загуба на апетит,
умора, бъбречно увреждане, инфекции,безплодие, слухово увреждане.

Внимание:

Дозите могат да са модифицирани спрямо българските стандарти по медицинска онкология!

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лечение