Онкология и Изкуствен интелект

FDA одобри рукапариб за BRCA-мутирал, резистентен на кастрация рак на простатата

I.Bivolarski
I.Bivolarski

На 15 май Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) предостави ускорено одобрение на рукаприб (rucaparib, Rubraca) за пациенти с BRCA мутация  (зародишна и /или соматична линия) -свързана метастатичен резистентен на кастрация рак на простатата, който е бил лекуван с андроген- насочена терапия и  химиотерапия, базирана на таксан.

TRITON2

Ефикасността е изследвана в проучването TRITON2, което е продължаващо, многоцентрово клинично изпитване с едно рамо, проучващо 115 пациенти с BRCA мутация  (на зародишна и / или соматична линия) метастатичен, резистентен на кастрация рак на простатата, който е бил лекуван с терапия, насочена към андрогенни рецептори и таксан-
базирана химиотерапия. Пациентите са получавали рукапариб по 600 mg перорално два пъти дневно и съпътстващ гонадотропин-освобождаващ хормон аналог или са имали  предхождаща двустранна орхиектомия.

Обективният процент на отговор и продължителността на отговора са били оценени при 62-ма пациенти с измеримо заболяване. Потвърдената обективна степен на отговор е била 44%
(95% [CI] = 31% –57%). Медианата на продължителността на отговора не е била оценена (95% CI = 6.4 – не се оценява). Диапазонът за продължителността
на отговора е бил от 1,7 до 24+ месеца. От 27-те пациенти с потвърдени обективни отговори, 15 (56%) са имали продължителност на отговора над 6 месеца.

Най-честите нежелани реакции (над 20%) сред всички 115 пациенти с BRCA мутирал резистентен на кастрация рак на простатата са били: умора, гадене, анемия,
повишен ALT/ AST, намален апетит, обрив, запек, тромбоцитопения, повръщане и диария.

Препоръчителната доза рукапариб е 600 mg перорално два пъти дневно със или без храна. Пациентите, които получават rucaparib за настройка, трябва също така да получават и аналог на хормона, освобождаващ гонадотропин, или трябва да имат двустранна орхиектомия.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/may-2020/fda-approves-rucaparib-in-brca-mutated-metastatic-castration-resistant-prostate-cancer/?fbclid=IwAR0bpAhpXSJpNSVzsh
7RPHrR553LCJIkjFIdCHxKk5_pbTBIK4bNUfrQA_

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars