Онкология и Изкуствен интелект

FDA одобри Лорлатиниб за метастатичен ALK-позитивен недребноклетъчен белодробен карцином

I.Bivolarski
I.Bivolarski

На 3 март 2021 г., Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) издаде редовно одобрение на препарата лорлатиниб (Lorlatinib, Lorbrena) за пациенти с метастатичен  недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), чиито тумори са положителни към анапластичната лимфомна киназа (ALK), което да е установено от тест, одобрен от FDA.

FDA също така одобри и Ventana ALK (D5F3) CDx като съпътстваща диагностика за лорлатиниб.

Lorlatinib получи ускорено одобрение през ноември 2018 г. за лечение от втора или трета линия на ALK-позитивен метастатичен недребноклетъчен белодробен карцином.

Study B7461006

Това настоящо одобрение се основава на данните получени от проучването Study B7461006. То е рандомизирано, многоцентрово, отворено, активно контролирано проучване, проведено сред 296 пациенти с  ALK-позитивен метастатичен недребноклетъчен белодробен карцином, които не са получавали преди това системна терапия за метастатично заболяване. Пациентите е трябвало да имат ALK-положителни тумори, открити
чрез CDX на VENTANA ALK (D5F3).

Пациентите са били разпределени на случаен принцип 1: 1, да получават лорлатиниб от 100 mg перорално веднъж дневно (n = 149) или  кризотиниб от 250 mg перорално два пъти дневно (n = 147).

Проучването Study B7461006 е демонстрира подобрение в преживяемостта без прогресия, оценено чрез заслепен независим централен преглед, с коефициент на риск от 0,28 (95%
= 0,19–0,41, P <.0001). Средната преживяемост без прогресия не е била оценима в рамото на лорлатиниб и е била 9,3 месеца (95% = 7,6 месеца – 11,1 месеца) за
тези, лекувани с кризотиниб. Данните за общата преживяемост са били незрели.

Засягането на централната нервна система е било оценено при всички пациенти.

Имало е 17 пациенти в рамото на лорлатиниб и 13 в рамото на кризотиниб с измерими лезии на  централната нервна система въз основа на изходно изображение на мозъка. Сред тези пациенти, интракраниалният общ процент на отговор, оценен от заслепения независим
централен преглед, е бил 82% (95% = 57% -96%) в рамото на лорлатиниб и 23% (95% ДИ = 5% -54% ) в рамото на кризотиниб.

Продължителността на вътречерепния отговор е бил над 12 месеца при 79% и 0% от пациентите в рамената на лорлатиниб и кризотиниб, съответно.

Най-честите нежелани реакции (честота над 20%), включително лабораторни отклонения от степен 3-та до 4-та, при пациенти, получаващи лорлатиниб са били: оток, периферна невропатия,
наддаване на тегло, когнитивни ефекти, умора, диспнея, артралгия, диария, ефекти на настроението, хиперхолестеролемия, хипертриглицеридемия и кашлица.

Препоръчителната доза на лорлатиниб е 100 mg перорално веднъж дневно.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/march-2021/fda-approves-lorlatinib-for-metastatic-alk-positive-nsclc/?fbclid=IwAR1cjGW_n5ePAnRpbWpIAJxTBq8xa4ekweuVxziS3KyJafHe3QkPf-jhuX

 

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars