Онкология и Изкуствен интелект

FDA одобри лапатиниб/капецитабин за подгрупа пациенти с напреднал рак на гърдата

I.Bivolarski
I.Bivolarski

На 30 април 2007 г. Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри лапатиниб (Tykerb) в комбинация с капецитабин
(Xeloda) за лечение на пациенти с напреднал или метастатичен рак на гърдата

Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри лапатиниб (Tykerb) в комбинация с капецитабин (Xeloda) за лечение
на пациенти с напреднал или метастатичен рак на гърдата, чиито тумори свръхекспресират HER2 и които са получавали предишна терапия,
включваща антрациклин, таксан и трастузумаб (Херцептин). Това е първият таргетен вариант за перорално лечение прилаган веднъж дневно за тази
популация пациенти. Lapatinib получи приоритетен преглед от FDA още през ноември 2006 г.

„Значителен пробив“

„Tykerb е значителен пробив за жени с напреднал HER2 (ErbB2)-положителен рак на гърдата“, казват от GlaxoSmithKline, производителят на лекарството. „Данните ясно показват, че този орален, таргетиран агент с малка молекула, в комбинация с капецитабин, е ефективен за жени, чието заболяване е
прогресирало при предишни терапии, включително антрациклини, таксани и трастузумаб. Ние сме посветени на по-нататъшното проучване.
и развитие на Tykerb в различни условия, включително адювантен рак на гърдата, както и при други типове солидни тумори.“

Това одобрение отразява повече от 16 години изследвания, включително повече от 60 клинични изпитвания и инициирани от изследователи
съвместни изследователски проучвания. Като таргетна терапия, лапатиниб е предназначен да повлияе на отделни клетъчни процеси или
болестни механизми, преобладаващи при рака. Като орална терапия лапатиниб предлага и допълнително удобство за пациентите.

Източник на информация:

1.https://www.cancernetwork.com/view/fda-approves-lapatinibcapecitabine-advanced-breast-cancer-subgroup

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars