вт. юни 25th, 2019

Cancer.bg

Онкология и Изкуствен интелект

FDA одобри комбинация от авелумаб/акситиниб за напреднал бъбречноклетъчен карцином.

1 min read

На 14 май 2019 г. Aмериканската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри авелумаб (Bavencio) в комбинация с акситиниб (Inlyta)  за лечение на първа линия при пациенти с напреднал бъбречноклетъчен карцином. Това е първото одобрение на FDA за анти-PD-L1 терапия
като част от комбиниран режим за пациенти с напреднал бъбречно-клетъчен карцином.

Одобрението на авелумаб в комбинация с акситиниб се е основавало на резултатите от получени от клинчното проучване във фаза III JAVELIN Renal 101  (ClinicalTrials.gov и с  идентификатор: NCT02684006).

Комбинираната терапия значително е повишила средната преживяемост без прогресия  в сравнение със сунитиниб с повече от 5 месеца в популацията от пациенти, които са били на лечение с Авелумаб/Акситиниб. Популацията с  намерение за лечение е включвала пациенти, независимо от експресията на PD-L1, както и с прогностични рискови групи за базата на  данни за метастатичен бъбречно-клетъчен карцином.

Източници на информация:

1.https://jnccn360.org/kidney/news/combination-of-avelumab-axitinib-approved-by-fda/?utm_source=Email&utm_medium=Email&utm_campaign=JNCCN360%20Emails%203.9%20Ongoing&email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77

   Send article as PDF   
Cancer. bg Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.