Онкология и Изкуствен интелект

FDA одобри имунотерапия за някои пациенти с мантелноклетъчен лимфом

I.Bivolarski
I.Bivolarski

На 24 юли Администрацията по храните и лекарствата (FDA) одобри имунотерапия за някои пациенти с мантелноклетъчен лимфом, (вид бързо растящ рак на кръвта), който се оказва  труден за ефективно лечение.

Новото лечение, представлява CAR-Т-клетъчна терапия, с brexucabtagene autoleucel (Tecartus), и е одобрена за пациенти с мантелноклетъчен лимфом, който не реагира на други  лечения или се е възвърнал.

Мантелноклетъчния лимфом възниква в В-клетките. Повечето хора с такъв вид лимфом са диагностицирани с агресивна форма на болестта,  която вече се е разпространила.

Одобрението на FDA се основава на клинично изпитване, наречено ZUMA-2, което тества brexucabtagene при 60 пациенти с този лимфом, получили до пет  предходни лечения.

В проучването 87% от пациентите са отговорили на еднократна инфузия на brexucabtagene autoleucel, а 62% от пациентите са имали пълен отговор, което означава, че вече нямат  признаци на заболяването, поне временно.

Всички пациенти преди това са били лекувани с лекарство, което блокира активността на BTK, протеин, участващ в растежа и преживяемостта на някои видове рак.

Проучването е показало, че САR-Т-клетъчната терапия има потенциал да преодолее резистентността на лимфома на мантелните клетки към други налични терапии.

Подобно на други терапии с на CAR-Т, лекарството може да причини сериозни и потенциално животозастрашаващи странични ефекти при някои пациенти. Те включват  синдром на освобождаване на цитокини, което може да доведе до висока температура и грипоподобни симптоми, както и неврологични ефекти, които да предизвикат коматозно състояние.

Трима от 60-те пациенти в проучването са починали в резултат на странични ефекти, свързани с лечението. Без тази терапията
се е очаквало всички пациенти в проучването да починат от лимфом след по-малко от година.

Тази терапия е голям напредък в лечението на рецидивиращ и устойчив на лечение мантелноклетъчен лимфом и трябва да се има предвид при всички пациенти  със заболяването.

Одобрението ще бъде от решаващо значение за грижите за пациенти, чийто рак е устойчив на инхибитори на BTK. Като цяло тези пациенти имат
лоша прогноза, а някои развиват много агресивна форма на заболяването веднага след употребата на инхибитори на BTK.

Източник на информация:

1.https://www.cancer.gov/news-events/cancer-currents-blog/2020/fda-brexucabtagene-mantle-cell-lymphoma?fbclid=IwAR1YQe7otCdvnoavD2OTIyOvQo9W0DHnkCN32InXJJHRMhffRgHRmSkKFi0

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars