Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява Екземестан?

I.Bivolarski
I.Bivolarski
29.09.2019

ЕКЗЕМЕСТАН таблетки 25 мг. * 30 АЛВОГЕН

Листовка: информация за потребителя
ЕКЗЕМЕСТАН АЛВОГЕН 25 mg филмирани таблетки
EXEMESTANE ALVOGEN 25 mg film-coated tablets
екземестан /exemestane

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Екземестан Алвоген и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Екземестан Алвоген

Как да приемате Екземестан Алвоген

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Екземестан Алвоген

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Екземестан Алвоген и за какво се използва

Името на Вашето лекарство е Екземестан Алвоген.

Екземестан Алвоген принадлежи към група лекарства, известни като ароматазни инхибитори. Тези лекарства повлияват действието на ензим, наречен ароматаза, който е необходим за образуването на женските полови хормони — естрогени, особено при жени след менопауза. Понижението на нивата на естрогени в организма е начин за лечение на хормонално- зависим рак на гърдата.

Екземестан Алвоген се използва за лечение на хормонално- зависим ранен рак на гърдата при жени след менопауза след проведено 2-3 годишно лечение с тамоксифен.

Екземестан Алвоген се използва и за лечение на хормонално- зависим напреднал рак на гърдата при жени след менопауза, когато друго хормонално лечение не е довело до достатьчно добри резултати.

2. Преди да приемете Екземестан Алвоген

Не приемайте Екземестан Алвоген:

ако сте или сте били алергични (свръхчувствителни) към екземестан (активното вещество на Екземестан Алвоген) или към някоя от останалите съставки на Екземестан Алвоген. (Виж т.б „какво съдържа Екземестан Алвоген”)
ако все още не сте в „менопаузата”, т.е. все още имате месечен цикъл,
ако сте бременна или има вероятност да сте бременна, или ако кърмите.
Обърнете специално внимание при употреба на Екземестан Алвоген

Преди лечение с Екземестан Алвоген Вашият лекар може да пожелае да вземе кръвни проби, за да се увери, че сте достигнали менопауза.

Преди да приемате Екземестан Алвоген, кажете на Вашия лекар, ако имате чернодробни или бъбречни проблеми.

Кажете на Вашия лекар, ако сте страдали или страдате от състояние, което оказва влияние върху здравината на Вашите кости. Това е така, защото лекарствата от този клас намаляват нивата на женските хормони и това може да доведе до загуба на минералното съдържание на костите, което може да намали тяхната здравина.

Вашият лекар може да пожелае да измери Вашата костна плътност преди или по време на приема на лекарството и да Ви даде лекарство за предотвратяване или лечение на костната загуба.
Прием на други лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Екземестан Алвоген не трябва да бъде даван едновременно с хормоно-заместителна терапия
(ХЗТ).

Следните лекарства трябва да бъдат употребявани с повишено внимание по време на лечение с

Екземестан Алвоген. Съобщете на Вашия лекар, ако приемате лекарства като:

рифампицин (антибиотик),

карбамезапин или фенитоин (използват се при лечение на епилепсия),

лечебното растение Жълт кантарион {Хиперикум перфоратум) или продукти, които го съдържат.

Бременност и кърмене

Не приемайте Екземестан Алвоген, ако сте бременна или кърмите.
Информирайте Вашия лекар, ако сте бременна или мислите, че сте бременна.
Дискутирайе с Вашия лекар предпазните мерки, ако има някаква вероятност да забременеете.

Шофиране и работа с машини

Ако чувствате сънливост, виене на свят или слабост, докато приемате Екземестан Алвоген, не трябва да шофирате или да работите с машини.

3. Как да приемате Екземестан Алвоген

Винаги приемайте Екземестан Алвоген точно така, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни – трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт. Вашият лекар ще ви информира как и колко дълго да приемате Екземестан Алвоген .

Възрастни и лица в старческа възраст

Препоръчителната доза е една таблетка от 25 mg дневно.

Екземестан Алвоген таблетки трябва да се приема през устата след хранене, приблизително по едно и също време всеки ден.

Употреба при деца
Екземестан Алвоген не е подходящ за употреба при деца и юноши.

Ако сте приели повече от необходимата доза Екземестан Алвоген
Ако случайно сте погълнали повече таблетки, свържете се веднага с Вашия лекар или отидете направо в спешното отделение на най-близката болница. Покажете им опаковката на Екземестан Алвоген филмирани таблетки.

Ако сте пропуснали да приемете Екземестан Алвоген

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако забравите да приемете таблетката си, приемете я веднага щом се сетите Ако вече е наближило времето за приемане на следващата доза, вземете я по обичайното време.

Ако сте спрели приема на Екземестан Алвоген
Дори и да се почувствате добре не спирайте да вземате Екземестан Алвоген таблетки, освен ако Вашият лекар не Ви е казал.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Екземестан Алвоген може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава. Като цяло Екземестан Алвоген е с добра поносимост и следните нежелани реакции, наблюдавани при пациенти, лекувани с Екземестан Алвоген са главно леки до умерени. Повечето нежелани реакции са свързани с недостига на естрогени (напр. горещи вълни).

Много чести нежелани реакции (засягащи повече от 1 на 10 души):

нарушения на съня
главоболие
горещи вълни
гадене
засилено потене
болка в мускулите и ставите (включително остеоартрит, болка в гърба, артрит и скованост в ставите)
уморяемост

Чести нежелани реакции (засягащи от 1 до 10 души на 100):

загуба на апетит
депресия
виене на свят, синдром на карпалния канал (комбинация от бодежи, изтръпване и болки, засягащи цялата длан с изключение на кутрето)
болки в стомаха, повръщане, запек, нарушено храносмилане, диария
кожен обрив, загуба на коса

изтъняване на костите, което може да намали тяхната здравина (остеопороза), водеща до

фрактури на костите (счупвания или спуквания) в някои случаи
болка, подуване на дланите и стъпалата
Не чести нежелани реакции (засягащи от 1 до 10 души на 1000)

сънливост

мускулна слабост

Може да настъпи възпаление на черния дроб (хепатит). Симптомите включват: общо неразположение, гадене, жълтеница (пожълтяване на кожата и очите), сърбежи, болка в дясната коремна област и загуба на апетит. Незабавно се свържете с Вашия лекар, ако смятате ,че имате някой от тези симптоми.

Ако са Ви направили някакви кръвни изследвания в болница, могат да бъдат забелязани промени в чернодробната функция.

Промени в броя на някои кръвни клетки (лимфоцити) и тромбоцити, циркулиращи в кръвта могат да възникнат, особено при пациенти с предварително съществуваща лимфопения (понижен брой лимфоцити в кръвта).

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете незабавно Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате Екземестан Алвоген

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Екземестан Алвоген след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Екземестан Алвоген

Активното вещество е екземестан (exemestane). Всяка филмирана таблетка съдържа 25 mg екземестан.

Другите съставки са:

Ядро на таблетката:

Манитол (Е 421), коповидон, кросповидон, микрокристална целулоза, колоиден силициев диоксид безводен, натриев нишестен гликолат (тип А), магнезиев стеарат (Е470Ь). Филмово покритие:
Хипромелоза (Е 464), макрогол 400, титанов диоксид (Е 171).

Как изглежда Екземестан Алвоген и какво съдържа опаковката
Бели до почти бели кръгли двойно изпъкнали филмирани таблетки, с надпис „25” от едната страна и гладки от другата.

Екземестан Алвоген се предлага в бистерни опаковки:
30 броя (блистери, по 10 броя) филмирани таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Притежател на разрешението за употреба:
Alvogen IPCo S.ar.l
5,rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
Люксембург

Производител:
EirGen Pharma Ltd.
Westside Business Park,
Old Kilmeaden Road, Waterford
Ирландия

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лекарства