Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

ENZAMET: Представяне на данните от добавянето на ензалутамид към стандартната грижа при метастатичен рак на простатата

I.Bivolarski
I.Bivolarski
03.06.2019

Кратка извадка на Ключовите точки от клиничното проучване ENZAMET.

Ключови точки

1.От 596 мъже с по-голям “количествен сбор” на заболяването (higher amount of disease) от сканираните на образи, 71% от тези на ензалутамид са били живи в сравнение с 64%, приемащи друг  нестероиден антиандроген.

2.От 529 мъже с нисък “количествен сбор” на заболяването от сканираните на образи, 90% от пациентите, приемащи ензалутамид, са живи в сравнение с 82%,  приемащи друг нестероиден антиандроген.

3.Сред пациентите, получавали ензалутамид без доцетаксел, 83% са били живи, в сравнение със 70%, приемащи друг нестероиден антиандроген.

4.По време на първия анализ на данните, 64% от мъжете все още са приемали ензалутамид, в сравнение с 36% от мъжете, приемащи друг нестероиден антиандроген.

Източници на информция:
1.https://www.ascopost.com/News/60104?email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars