Онкология и Изкуствен интелект

Добра новина за любителите на кафето: Ново проучване установява, че кофеинът не влияе върху риска от рак на гърдата

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Доклади на научни организации показват, че консумацията на кофеин в САЩ е най -голяма при хора на възраст от 50 до 64 години. По стечение на обстоятелствата 63 г. е средната възраст на
диагнозата рак на гърдата при жените в Съединените щати. Освен това средно жените преминават менопауза на 51 -годишна възраст.

По-специално, има припокриване във възрастта, при която жените имат висока честота на диагностициране на рак на гърдата и високата консумация на кофеин, а жените на тази възраст са в постменопауза.

Тази статистика е довела до общ изследователски въпрос: влияе ли консумацията на кофеин върху риска от рак на гърдата при жени след като са навлезли в менопауза?

Докато много изследователски програми са изследвали връзката между тези три фактора, резултатите остават до голяма степен противоречиви. Някои изследвания показват, че кофеинът е свързан с повишена честота на рак на гърдата, докато други показват по-ниска честота на рак на гърдата при употребяващите кофеин.

Въпреки неяснотите около този въпрос, скорошно проучване, публикувано в International Journal of Cancer, изследва връзката между рака на гърдата и кофеина при жени в менопауза и не открива връзка.

Проучването е включвало кохорта от почти 80 000 участници в Наблюдателното проучване- Инициативата за здравето на жените. Това дългосрочно национално здравно проучване проследява голяма група жени в продължение на десетилетия. Жените, включени в проучването, попълват годишни здравни въпросници, до които учените и клиницистите в цялата страна могат да получат достъп, за да проучат изследвания, свързани със здравето и болестите.

Изследователите са идентифицирали 4719 случая на инвазивен рак на гърдата сред участниците в постменопауза. Към приемът на кофеин са се отнасяли и честотата на ежедневната консумация на кафе и чай, съдържащи кофеин.

Въпреки че проучването не е открило връзка между общата консумация на чай и инвазивния рак на гърдата, авторите признават, че тези данни се нуждаят от допълнително проучвания поради малкия брой идентифицирани консуматори на чай и невъзможността да се отчетат различните видове чай.

Първоначалните констатации предполагат, че участниците, които са консумирали 2-3 чаши кафе с кофеин дневно, са имали 12% по-висок риск от инвазивен рак на гърдата, отколкото непиещите кофеиново кафе.

Този анализ обаче все още не отчита конкретни фактори, за които е известно, че влияят върху риска от рак на гърдата.

Демографските характеристики, начина на живот и репродуктивните способности, включително и фактори като възраст, раса, тютюнопушене, индекс на телесна маса, история на употребата на хормонална терапия, прием на алкохол и подтип рак на гърдата, са били анализирани за допълнително проучване на тези данни.

След отчитане на всички тези фактори, изследователският екип не е установил значима връзка между приема на кофеин от кафе и чай и инвазивния риск от рак на гърдата.

Трябва да се отбележи, че зависимостта на много демографски характеристики от връзката между рака на гърдата и кофеина показва изключително сложна връзка.

Източник на информация:

1.https://www.labroots.com/trending/cancer/21398/news-coffee-lovers-study-caffeine-affect-breast-cancer-risk?fbclid=IwAR2sfNS_6_oFLZSGrCi9zd_h-VRWxUkLkm8gTYv_fKkbGlOZMFbyW6s4Rmg

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости