Онкология и Изкуствен интелект

Слабата преживяемост сред пациентите с колоректален карцином може да е обвързана с биомаркер- CSN6

I.Bivolarski
I.Bivolarski
03.10.2019

Проучването показа, че CSN6, е от подчастта (subunit) на протеинов комплекс, известен катоCOP9 (COP9 signalsome), и е свръхекспресиран в проби на колоректален карцином.

Откритието може да има голямо значение при търсенето на алтернативни стратегии за лечение на рака на дебелото черво.

CSN6 представлява биомаркер, който се повишава при рак на дебелото черво и води до по-лоша преживяемост“, казва Монг-Хонг Лий, професор по молекулярна и клетъчна онкология. „Това се случва, когато CSN6 се дерегулира чрез серия от клетъчно-сигнални пътища.“

Биомаркера обикновено се регулира чрез сигнални пътища, наречени EGFR и ERK. Когато CSN6 е свръхекспресиран чрез ERK2 това може да доведе до дерегулиране на друг протеин, бета-катенин, представляващ транскрипционен фактор, при който е известно, че е свързан с развитието на рак.

„Нашите резултати показват, че дерегулацията на CSN6 от ERK2 довеждат до стабилизиране и активиране на бета-катенина, който играе важна роля за развитието на рака на дебелото черво „, каза Лий. „Ние допълнително определихме механизмът, чрез който бета-катенина се регулира при този вид карционом.“

Понастоящем стандартното лечение за пациенти с колоректален карцином (с висок риск от развитие на рецидивиращ или метастатичен рак) включва хирургия, химиотерапия и таргетна терапия.

„На молекулярно ниво, промените при колоректален карцином са изследвани обстойно“, заявява Лий.

„Въпреки това, по-подробна картина на пътищата дерегулирани в този рак все още предстои да се изяснят.

Определянето на тези молекулярни промени може да помогне за подобряване на лечението на рака на дебелото черво“.

Източник на информацията:

Poor survival among colorectal cancer patients tied to biomarker CSN6

http://www.mdanderson.org/newsroom/news-releases/2015/poor-survival-colorectal-cancer-patients-csn6.html

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости