Онкология и Изкуствен интелект

Чревната микробиота може би насърчава резистентността при лечението на рак на простатата

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Американското онкологично дружество е изчислило, че близо 250 000 мъже в Съединените щати ще бъдат диагностицирани с рак на простатата през 2021 година.

Напредналият рак на простатата обикновено се лекува с андроген-депривационна терапия (ADT), характеризираща се с хирургични или фармакологични подходи за намаляване на мъжките полови хормони.

Много от пациентите с рак на простатата първоначално реагират на АДТ, но впоследствие развиват резистентност към лечението. Ракът при пациенти устойчиви на кастрация на простатата (CRPC) продължава да расте при липса на андрогени и така тези пациенти вече не реагират на AДT. За съжаление възможностите за лечение на кастрато-резистетния
рак на простата(CRPC) си остават ограничени, така
че новите интервенции за забавяне на прехода от хормонално-чувствителен рак на простатата към кастрато-резистентен могат да имат значително влияние върху преживяемостта.

Ново проучване установява, как чревната микробиома влияе върху прогресията на рака. Микробиотата се състои от микроорганизми,
които живеят в червата и при нормални условия съществува взаимноизгодна връзка между бактериите и гостоприемника. Въпреки това, при стресови условия, включително рак, естественият баланс се компрометира, което води до благоприятни за тумора условия.

Определени микробиомни състояния могат да стимулират инициирането на тумора, да стимулират растежа на тумора чрез предизвикване на възпаление или да контролират антитуморния имунитет.

Освен това, последните проучвания показват, как микробиомът може да повлияе на чувствителността към химиотерапия и имунотерапия. По този начин,
модулирането на чревния микробиом може да подобри ефикасността на лечението при пациенти с рак, включително тези с труден за лечение кастрато0резистентен рак на простатата.

Изследването е публикувано в Science, и изследва как микробиомът може да повлияе на появата на кастрато-резистентния рак на простата.

Като цяло, изследователите са тествали, как микробиомът влияе върху развитието на кастрато-резистентен рак на простатата при миши модели на човешкия рак на простатата. Те са използвали антибиотичен коктейл за унищожаването на микробиотата при мишките след кастрация и метод на хирургична ADT. Третираните с антибиотици мишки са демонстрирали, че CRPC е бил със забавено начало в сравнение с тези с непокътнат микробиом.

В допълнение, третираните с антибиотици мишки са показали удължена преживяемост поради запазване на реакция към ADT по-дълго.

Изследването също така е установило и специфичните бактериални щамове, открити в микробиома на мишки с CRPC. Идентифицирани са били два щама бактерии, Ruminococcus gnavus и Bacteroides acidifaciens, избуяли след появата на CRPC. Интересното е, че тези видове бактерии превръщат метаболитите в андрогени.

Публикацията също така е изследвала транслационната стойност на техните предклинични открития. Изследователите са извършили секвениране на целия геном (WGS) върху проби от пациенти с чувствителен към хормони на CRPC.

WGS е разкрило генен подпис, характеризиращ се с 33 бактериални вида, обогатени в пробите на CRPC. Много от щамовете, идентифицирани в CRPC-асоциирания генен подпис, са от родовете Ruminococcus и Bacteroides, отразяващи предклиничните данни.

Тези открития предполагат, че ниските нива на андрогени при пациенти с рак на простатата, подложени на ADT, могат да стимулират разширяването на специфични щамове бактерии, способни да извличат андрогени от присъщи прекурсори. Освен това, авторите заключават, че чревната микробиота допринася за резистентността към AДT при кастрато-резистентния рак на простатата, като осигурява алтернативен източник на андрогени.

Източник на информация:

1.https://www.labroots.com/trending/cancer/21592/gut-microbiota-promotes-resistance-prostate-cancer-therapy?fbclid=IwAR1jCVPYcWZuRhM65XwhwUkv6s7ZG5Vsp2mNFDuxmGsTHxa3aIw64JQntHg

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Новости