Онкология и Изкуствен интелект

CPI-613 (девимистат) за лечение на сарком на меките тъкани

I.Bivolarski
I.Bivolarski

FDA предостави указания за ползване на лекарството сирак- CPI-613 (девимистат) за лечение на сарком на меките тъкани, съобщиха Rafael Pharmaceuticals

За лечението на сарком на меките тъкани съществуват малко възможности поради рядкостта му. За да се отговори на неудовлетворената  медицинска нужда от нова терапия, Rafael Pharmaceuticals наскоро стартира проучване във фаза 1/2, за да намери максимално поносимата доза (MTD) на  CPI-613 при пациенти с рецидивирал /рефрактерен сарком на меките тъкани и да определи ефикасността и безопасността на лекарството.

В допълнение към целта за намиране на максимално поносимата доза (MTD) на CPI-613, отвореното изпитване измерва и степента на обективна реакция, за да се определи ефикасността и ограничаващите  дозата токсичности на CPI-613 като съпътстващи крайни точки на проучването. Вторичните крайни точки включват продължителност на отговора, преживяемост без прогресия и
обща преживяемост.

За да бъдат допустими за включване, пациентите е трябвало да бъдат на възраст от 11 до 75 години със статус на Карнофски от 60 или с ECOG от 0 до 1. От пациентите се е изисквало също така да имат адекватна функция на костния мозък, бъбреците, черния дроб, и нервната система, както и добри лабораторни резултати на изходно ниво.

Проучването ще изключва пациенти, които са получили химиотерапия в рамките на 7 дни от началото на лечението, които са имали други лечебни противоракови възможности
за лечение, и са свръхчувствителни към CPI-613 или хидроксихлорохин. Пациентите също така нямат право да участват в това изпитване, ако имат някакво медицинско или
психологично състояние, което може да попречи на изследваното лечение, неконтролирана инфекция, животозастрашаващи или тежки злокачествени усложнения.

CPI-613 е експериментален антимитохондриален агент, който в момента се изследва при различни тумори. Rafael Pharmaceutical наскоро обяви  напредък в записването във фаза 3 на клинично изпитване с CPI-613 при пациенти с остра миелоидна левкемия. В допълнение към ОМЛ, това лекарство се разследва в
клинични проучвания за пациенти с рак на панкреаса, миелодиспластичен синдром, периферен Т-клетъчен лимфом и лимфом на Бъркит.References:

Източник на информация:

1.References:FDA Grants Rafael Pharmaceuticals Orphan Drug Designation for CPI-613® (devimistat) for treatment of soft tissue sarcoma. News release. Rafael Pharmaceuticals. October 29, 2020. Accessed October 29, 2020. https://bit.ly/35G6qfC
2.https://www.targetedonc.com/view/fda-grants-orphan-drug-designation-to-devimistat-for-soft-tissue-sarcoma?fbclid=IwAR2glX9QJxIoA348Ds5f1-Pg_rE5UJBPimKPVAiVQH5nGovwNXxq1ipYFV4

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars