Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

CLL14: Венетоклакс /Обнитузумаб подобрява PFS спрямо обнитузумаб / хлорамбуцил при пациенти, които не са били лекувани преди за ХЛЛ

I.Bivolarski
I.Bivolarski
16.06.201918.06.2019

Ключови точки

  1. Венетоклакс /Обнитузумаб  (Venetoclax / obinutuzumab) удължава преживяемостта без прогресия спрямо obinutuzumab / хлорамбуцил.

      2.Оценената 24-месечна преживяемост без прогресия е била 88,2% срещу 64,1%.

Изследването във фаза III CLL14 е  установило, че инхибиторът на BCL2- venetoclax плюс моноклоналното антитяло обнитузумаб (Obinutuzumab) е удължила преживяемостта без прогресия спрямо obinutuzumab и хлорамбуцил при пациенти с нелекувана преди хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) и съпътстващите ѝ състояния. Проучването е подкрепило неотдавнашното регулаторно одобрение на venetoclax при пациенти нелекувани преди това за ХЛЛ.

Източник на информция:

1.https://www.ascopost.com/News/60135?email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN

   Send article as PDF   
Trial Wars