Онкология и Изкуствен интелект

Хронобилогия, хрономедицина и лечение на хроничните заболявания

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Хрономедицина и рак

Хрономедицината може да бъде концептуализирана като справяне с превенцията, причинно-следствената връзка, диагностиката и лечението на заболявания при хората с особен акцент върху ролята, която „времето“ играе в човешката физиология, ендокринология, метаболизъм и поведение на много организационни нива.

Разбиране на основния ритъм на човешкото тяло може да подобри здравето неочаквано. Науката за хрономедицината изследва взаимодействието между биологични ритми, лекарства и лекарства. Сърдечно-съдови вариациите могат да служат като крайни точки и за превантивни като лечебно здравеопазване.

Хрономедицината е частна форма на хронобилогията и може да се раздели на организмова и клетъчна като тези две части са неделими в своята същност.

Хронобиологията е област на биологията, която изследва периодични (циклични) явления в живите организми и тяхната адаптация към ритмите, свързани със слънчевата и лунната среда. Тези цикли са известни като биологични ритми. Хронобиологията като термин идва от древногръцкия „χρόνος“ (chrónos, което означава „време“) и биологията, която се отнася до изследването или науката за живота.

Въпреки, че се използва като термин и донякъде се определя като дисциплина в продължение на десетилетия, изглежда, че хрономедицината е привлякла по-широк интерес едва напоследък.

Свързаните термини „хрономика“ и „хроном“ са били използвани в някои случаи, за да се опишат или молекулярните механизми, участващи в хронобиологичните явления, или по-количествените аспекти на хронобиологията, особено когато е необходимо сравнение на циклите между организмите.

Важното е, да се отбележи, че богатите познания, получени от хронобиологията, и приложени като стратегии в хрономедицината, все още на животински модели все повече се развиват и така нараства разбирането ни за човешкото здраве и болести.

В перспектива, хрономедицината трябва да включва „клинична хрономедицина“ (на индивидуална основа) и „превантивна хрономедицина“ (на базата на населението). Като цяло, поради „узряването“ на хрономедицината въобще, близкото бъдеще може да донесе множество нови и интересни идеи и изследвания в помощ на човешкото здраве.

Малко разбрана и почти непозната, хрономедицината може да е мощно оръжие в борбата срещу редица заболявания, най-вече хронични. Познавайки механизмите ѝ, ще може да се отговори на въпроси, като: Кога да бъде прилаган даден метод в лечението? Кога да бъде прилагано дадено лекарство в лечението? И кога съчетанието между двете ще ни помогне да лекуваме по-добре и качествено.

Да се отрича, взаимодействието на биологичните процеси в клетката и организма и връзката им с „времето“ е тежко опростяване на ситуацията, която може да има фатални последици върху лечението на един организъм. Към днешна дата има сравнително малко данни за това, как въобще работи приложението на храномедицината върху
човешкия организъм. Предпоставките за това са много най-вече трудното тълкуване на фактите около това как да се комбинират и обяснят от гледна точка на „времето“.

Бъдещите последици от този сложен клетъчен ритмичен процес във времето на прилагане на лекарствата са неизбежни за ежедневната медицинска практика.

Например, дори днес проложението на някои видове химиотерапии е организирано по времеви линии, които разпознават потенциалното взаимодействие на лекарството с чернодробните ензими под циркаден контрол.

Има някои индикации, че например някои възпалителни и автоимунни заболявания, също се повлияват добре от подходящо навременни лечения.

Въпреки, че изследователите осъзнават, че тялото работи „по график“, разбираемо е защо хронофармакологията и хрономедицината все още не се практикуват по-широко.

Като начало преводът на резултатите от изследванията на практика се усложнява от индивидуалните вариации в оптималните времена на дозиране.

Може би има разлики във възрастовите групи или дори между мъжете и жените. засега все още не знам. Също така, дори на фармацевтичните компании може да се наложи да тестват много от своите продукти, за да видят кои „времена“ са оптимални за всички потенциални вариации, които трябва да бъдат взети предвид.

С всички тези несигурности на място, основните понятия за терапевтични практики, базирани на времето, сега се въвеждат в учебните програми на медицинските училища.

Независимо от всички усложнения, вече мога да се визуализира времето, когато в допълнение към показването на нашия медицински застрахователен номер по време на нашия лекар, ние ще представим и нашата важна лична хронометрична карта.

Използвани източници на информация:

1.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22936255
2.https://bcmj.org/blog/it-s-time-chronomedicine
3.https://www.researchgate.net/publication/337159349_Chronomedicine_and_Drugs

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака