Онкология и Изкуствен интелект
Папиларна фиброеластома

Химиотерапия за недребноклетъчен рак на белия дроб

I.Bivolarski
I.Bivolarski
14.10.2019

Химиотерапия за недребноклетъчен рак на белия дроб

Кога може да се използва химиотерапия за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб ?

ХТ-а се използва зависимост от стадия на рака на белия дроб (става въпрос за НДКРБД), както и от редица други фактори.

Може да се използва в следните ситуации като например:

1.Преди операция (понякога заедно с лъчетерапия). Тогава тя се прилага, за да свие тумора. Нарича неоадювантна терапия (НАХТ).

2.След операция (понякога пак с лъчетерапия). Тогава тя се използва, за да убие всички останали ракови клетки, които може би не са били премахнати по време на оперативното лечение. Тогава тя е известна като адювантна терапия (АХТ).

3.Заедно с лъчетерапия (или съпътстваща терапия).

Комбинацията се използва най-общо за тумори, които не могат да бъдат отстранени чрез хирургична намеса, тъй като разраснали в близките анатомични структури.

4.Като основно лечение (понякога заедно с лъчетерапия). Използва се за по-напреднали ракови заболявания на белия дроб или за пациенти, които не са достатъчно подходящи за оперативно лечение.

5.Химиотерапията често не се препоръчва за пациенти в лошо здравословно състояние, но напредналата възраст сама по себе си не е бариера за получаването ѝ.

Източник на информация:

1.Chemotherapy for Non-Small Cell Lung Cancer

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
За рака