Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

CHEIRON:Комбинацията от ензалутамид (Xtandi) и доцетаксел подобрява PFS при пацинети с мКРРПЖ

I.Bivolarski
I.Bivolarski
10.04.201912.04.2019

Комбинацията от ензалутамид (Xtandi) и доцетаксел подобрява преживяемостта без прогресия (PFS) в сравнение с  доцетаксел при пациенти с нелекуван преди това метастатичен кастратно-резистентен рак на простатата (mCRPC), според данни от клиничното проучване във фаза II CHEIRON.

В проучването пациентите са били рандомизирани, така че да получават доцетаксел 75 mg/m2 за 8 цикъла на всеки 3 седмици, плюс преднизон в доза 5 mg, или доцетаксел 75 mg/m2  с преднизон 5 мг, плюс ензалутамид, приложен в стандартна доза от 160 mg дневно в продължение на 24 седмици.

Резултатите показват 6-месечно подобрение на PFS в 89,1% при пациентите, лекувани с добавен инхибитор на андрогенния рецептор (AR), в сравнение с 72,8% при пациенти, лекувани само с доцетаксел (Р = 0,002).

При средно проследяване от 20 месеца средната PFS е била 10,1 месеца в сравнение с 9,1 месеца в полза на комбинацията ензулатамид/доцетаксел (HR, 0,71; 95% CI, 0,54-0,94; P = .01).

Въпреки това, не е било установено, комбинацията ензулатамид/доацетаксел да подобрява средната обща преживяемост (OS) в сравнение със самостоятелния доцетаксел на 29,6 месеца спрямо 33,7 месеца (HR, 1,13; 95% CI, 0,75-1,71; P = 0,5).

Странични реакции

Хематологичната токсичност,  се е наблюдавала в голяма степен 3/4, и се е състояла от анемия и неутропения.

Фебрилна неутропения е била наблюдавана при 10 пациенти, които са получили комбинацията ензулатамид/доцетаксел, в сравнение със само 5 пациенти, които са получавали доцетаксел самостоятелно. Освен това неутропения в степен 3/4 е наблюдавана при 23 пациенти, лекувани с комбинацията, и само при 19 пациенти, лекувани с доцетаксел.

Източници на информация:

1.https://www.onclive.com/web-exclusives/enzalutamidedocetaxel-combo-improves-pfs-but-not-os-in-frontline-mcrpc

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars