Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

CheckMate 451: Поддържащата имунотерапия не подобрява преживяемостта при пациенти с екстензивен стадий на дребноклетъчен рак на белия дроб

I.Bivolarski
I.Bivolarski
13.04.2019

Поддържащата имунотерапия не подобрява преживяемостта при пациенти с екстензивен стадий на дребноклетъчен рак на белия дроб (SCLC), според късните резултати направени от проучването CheckMate 451.

Около 60% до 70% от пациентите с ДКРБД (SCLC) са имали екстензивен стадий на заболяването още по време на диагностицирането, (което означава, че е било разпространено извън  белите дробове и близките лимфни възли) и не е могло да бъде лекувано с лъчетерапия.

Повечето от пациентите са реагирали на химиотерапия, но продължителността на отговора обикновено е била кратка.

Стандартният подход след химиотерапията е да се изчака, докато туморът прогресира преди да се осъществи някаква намеса, отново. Проучването е изследвало дали стартирането по-рано на поддържаща имунотерапия след успешна химиотерапия би подобрила общата преживяемост.

Методи

В проучването са били включени 834 пациенти с екстензивна на  ДКРБД (SCLC), чийто рак не е прогресирал след 4 цикъла на химиотерапия. Пациентите са били разпределени на случаен принцип в съотношение 1: 1: 1 като всяко рамо е получвало: 1. комбинирана имунотерапия с ниволумаб и ипилимумаб, 2.самостоятелно ниволумаб или 3.плацебо.

Основните характеристики са били балансирани между трите терапевтични рамена.

Пациентите са били лекувани в продължение на 2 години или до прогресия , смърт или неприемлива токсичност.

Първичната крайна точка е била общата преживяемост за комбинацията от ниволумаб плюс ипилимумаб спрямо плацебо.

Резултати

Минималното проследяване на проучването е било 9 месеца. В сравнение с плацебо, общата преживяемост не е била значително удължена при комбинирана имунотерапия (коефициент на риска [HR] = 0.92; 95% интервал на доверителност [CI] = 0.75–1.12; P = .3693).

Общата преживяемост също не е била удължена и само за ниволумаб спрямо плацебо (HR = 0,84; 95% CI = 0,69–1,02), въпреки че това сравнение не е официално тествано.

Коефициентът на преживяемост без прогресия (PFS) е бил: плацебо – 0,72 (0,60-0,87) за ниволумаб плюс ипилимумаб и 0,67 и  само за ниволумаб- (0,56-0,81)!

Процентът на нежеланите събития е бил 86% при ниволумаб плюс ипилимумаб, 61% при ниволумаб и 50% при плацебо. Степента на прекъсване поради токсичност е била 31% при комбинирана имунотерапия, 9% с ниволумаб и по-малко от 1% с плацебо.

Свързаните с лечението смъртни случаи са били 7 (2,5%) за пациенти на ниволумаб плюс ипилимумаб, 1 пациент на ниволумаб и 1 пациент на плацебо.

Погледнато статистически това клинично проучване може да се оцени като едно голямо разочарование. Резултатите ясно показват предимството на плацебото пред имунотерапията!!!

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/News/59926?fbclid=IwAR2eCmfRy1058mDj80U0gxqlllrb9kzL4dmFnwPeY1Oxcd5SjbNAiSsPxVs

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars