Онкология и Изкуствен интелект

CheckMate 227: Ниволумаб и ипилимумаб – още една опция за първа линия при авансиралия недребноклетъчен рак на белия дроб

I.Bivolarski
I.Bivolarski
14.01.2020

Комбинацията от ниволумаб и ипилимумаб е подобрила общата преживяемост в сравнение само с химиотерапията за първа линия на лечение при пациенти с напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКРБД) и експресия на PD-L1, най-малко от 1%, според резултатите от клиничното проучване CheckMate 227.

Ниволумаб / ипилимумаб също така е подобрил и общата преживяемост в сравнение само с химиотерапията в общата популация на изследването, както и при пациенти, чиито тумори имат по- ниска експресия на PD-L1 от <1%.

CheckMate 227 е изпълнил основната си крайна точка. Това е първото изпитване във фаза III, което е доказало, че комбинацията от чек-пойнт инхибитор и CTLA-4 инхибитор [цитотоксичен Т-лимфоцит-асоцииран протеин 4] подобряват преживяемостта в сравнение само с химиотерапията при неслектирани, изцяло нови пациенти с метастатичен НДКРБД.

Подробности за проучването

CheckMate 227 е назначавало на случаен принцип пациенти с:
1. новооткрито заболяване, което не е било никога лекувано в стадий IV-ри;
2. рецидивирал НДКРБД
3. PD-L1 експресия над 1%
в съотношение 1: 1: 1 към ниволумаб / ипилимумаб срещу ниволумаб самостоятелно спрямо химиотерапия (част 1а, 1 189 пациенти); и
4. пациенти с PD-L1 експресия под < 1% в съотношение: 1: 1: 1 с ниволумаб / ипилимумаб срещу ниволумаб /химиотерапия или химиотерапия самостоятелно (част 1б,
550 пациенти).

Лечението е продължавало до прогресиране на заболяването или неприемлива токсичност или в продължение на 2 години за режимите на имунотерапия.

Не е бил разрешен кросоувър. Пациентите са предоставяли туморна тъкан за анализ на PD-L1 експресията и са били престратифицирани за PD-L1 експресия както и за плоско- и не-плоскоклетъчна хистология.

Токсичност

Съобщени са били нежелани събития от степен 3-та или 4-та при 32,8% от пациентите, получавали ниволумаб плюс ипилимумаб и при 36% от лекуваните с химиотерапия.

Свързани с лечението сериозни нежелани реакции от всяка степен са били по-чести при комбинацията от имунотерапия, отколкото при химиотерапия (съответно 24,5%  срещу 13,9%), както и свързани с лечението събития, водещи до прекратяване на лечението (18,1% срещу 9,1%). В рамото с комбинирана терапия кожните реакции са били най-чести имунологичните събития (34%), последвани от ендокринни (23,8%).

Смъртните случаи, свързани с лечението, са били съобщени при осем пациенти
в рамото на ниволумаб / ипилимумаб и при шестима пациенти, лекувани с химиотерапия.

Биомаркерите за прогнозиране на засилен отговор на ниволумаб все още са неуловими. И PD-L1-позитивните, и PD-L1-отрицателните пациенти са отговорили на  лечението и при по-ранен анализ на тези данни, туморната мутационна тежест не идентифицира респонденти.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/issues/november-25-2019/nivolumabipilimumab-another-first-line-option-for-advanced-nsclc/

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars