Онкология и Изкуствен интелект

Cbcsg-10: Адювантен капецитабин в комбинация с доцетаксел и циклофосфамид плюс епирубицин при тройно-негативен рак на гърдата

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Увод

Стандартните схеми на адювантна химиотерапия при тройно-негатвния рак на гърдата (TNBC) съдържат таксан и антрациклин. Тази статия има за цел да изследва ефикасността и безопасността на интегрирането на капецитабин в адювантното лечение при тройно негативни пациенти.

Методи

За това рандомизирано, открито проучване във фаза 3, проведено в 35 болници в Китай, са набрани жени с ранен тройно-негативен рак на гърдата (TNBC) след операция.  Допустимите пациенти са били разпределени на случаен
принцип (1:1), използвайки се централна система за скрининг и рандомизация на пациенти, като са получили три цикъла на капецитабин и доцетаксел (TX), последвани от три цикъла на  циклофосфамид, епирубицин и капецитабин (XEC), или с три цикъла на доцетаксел (Т), последвани от три цикъла на циклофосфамид, епирубицин и флуороурацил (FEC).
Първичната крайна точка е била преживяемостта без заболяване (DFS). Това изпитание е регистрирано в ClinicalTrials.gov, с номер NCT01642771.

Резултати

Между юни 2012 г. и ноември 2013 г. 585 пациенти са били оценени за допустимост и са били рандомизирани в проучването. 288 пациенти в групата на капецитабин и 273 в контролната група са
били включени в анализа с намерение за лечение за ефикасност и безопасност. Клиничните и патологичните характеристики са били добре балансирани и в двете групи. И двата режима са се понесли добре като най-честите токсичности са били: неутропения, алопеция, невропатия и синдром на ръка-крак като 87,15% пациенти в групата на капецитабин и 89,75% пациенти в контролната
група са завършили и 6-те цикъла на химиотерапия. При 38,89% от пациентите е била намалена дозата на капецитабина. След средно проследяване е било 30 месеца преживяемостта без заболяване
не се различава значително между групите (90,58% срещу 86,8%; p = 0 ∙ 23). Режимът на капецитабин обаче е показал по-добра преживяемост без рецидив (92,73% срещу
87,84%, p = 0,049), преживяемост без болест на далечно разстояние (94,29% срещу 89,27%, p = 0,019) и в общата преживяемост (97,4% срещу 95,61%, p = 0,063).

Заключение
Интегрирането на капецитабин в стандартния режим на химиотерапия е намалили рецидивите при TNBC. Информация за клинично изпитване: NCT01642771.

Източник на информация:
1.https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2016.34.15_suppl.1012

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars