Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява Калциевия глюконат?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

КАЛЦИЕВ ГЛЮКОНАТ амп. 8.94 мг. / мл. 10 мл. * 1

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
КАЛЦИУМ ГЛЮКОНИКУМ СОФАРМА 8,94 mg/ml инжекционен разтвор
CALCIUM GLUCONICUM SOPHARMA 8,94 mg/ml solution for injection
калций (calcium)
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да прилагате това лекарство.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Калциум глюконикум Софарма и за какво се използва
2. Преди да използвате Калциум глюконикум Софарма
3. Как да използвате Калциум глюконикум Софарма
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Калциум глюконикум Софарма
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КАЛЦИУМ ГЛЮКОНИКУМ СОФАРМА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Калций е основен елемент, който играе главна роля в изграждането на костната система. Той е необходим за нормалната функция на мускулните и нервните клетки. Участва в процесите на кръвосъсирване и повлиява сърдечната функция. Притежава изразено противоалергично и известно имуностимулиращо действие.

Калциум Глюконикум Софарма се използва за лечение на състояния на остър недостиг на калций в организма (остра хипокалциемия или хипокалциемична тетания); повишена концентрация на калий в кръвта (хиперкалиемия) и повишена концентрация на магнезий в кръвта (хипермагнезиемия).

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КАЛЦИУМ ГЛЮКОНИКУМ СОФАРМА

Не използвайте Калциум Глюконикум Софарма

ако имате повишено ниво на калций в кръвта (първична или вторична хиперкалциемия);
ако имате повишено отделяне на калций с урината (хиперкалциурия);
при камъни в бъбреците (калциево-оксалатна нефролитиаза);
ако имате саркоидоза (системно заболяване с предимно белодробни прояви);
при бъбречна недостатъчност;
при лечение с дигиталисови гликозиди (използвани при сърдечна недостатъчност).
Обърнете специално внимание при употребата на Калциум Глюконикум Софарма

Лекарственият продукт трябва да се използва с внимание при обезводняване на организма, при данни за бъбречно-каменна болест, нарушения в проводимостта и ритъма на сърцето.
Разтворите, съдържащи калциеви соли, имат силно дразнещо действие върху тъканите и при венозно прилагане трябва да се избягва попадането им извън вената.
Венозното приложение трябва да се извършва бавно и предпазливо, като се следи за честотата на пулса и кръвното налягане, както и за промени в състоянието.
При продължително приложение във високи дози на пациенти с хронични бъбречни заболявания и на деца е необходимо да се проследява нивото на калция в кръвта и отделянето му от организма.
Употреба на други лекарства
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Калций може да усили токсичните ефекти на дигиталисовите гликозиди и при едновременна употреба може да повиши риска от поява на дигиталисова интоксикация.
Едновременното приложение с някои лекарства за отводняване (тиазидни диуретици) може да доведе до повишаване на калций в кръвта.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Лекарственият продукт може да се прилага по време на бременност и в периода на кърмене след преценка на съотношението полза/риск.

Шофиране и работа с машини
След венозно приложение продуктът може да предизвика успокояване и понижаване на вниманието, поради което не трябва да се шофира или работи с машини няколко часа след приложението му.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КАЛЦИУМ ГЛЮКОНИКУМ СОФАРМА
Винаги използвайте Калциум глюконикум Софарма точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Дозата и продължителността на лечение се определят от лекуващия Ви лекар.
Прилага се венозно. Инжектира се бавно със скорост 1 ml/min в легнало положение на пациента.

Възрастни
При тежка хипокалциемия и хипокалциемична тетания се прилагат 10 ml (2,2 mmol калций) бавно венозно, като при нужда дозата може да се повтори.
При повишени нива на калий и магнезий в кръвта – 10-20 ml (2,2 до 4,5 mmol калций) бавно венозно.

Деца
Прилага се венозно в доза 2-5 ml (0,45-1,12 mmol калций).

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ PEAKЦИИ
Както всички лекарства, Калциум Глюконикум Софарма може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
При правилно приложение на лекарството нежелани реакции практически не се отбелязват.
При бързо интравенозно въвеждане могат да се появят гадене, повръщане, чувство на затопляне, зачервяване, забавяне на сърдечната честота, понижаване на кръвното налягане, много рядко -колапс, реакция на мястото на инжектиране.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КАЛЦИУМ ГЛЮКОНИКУМ СОФАРМА
В оригиналната опаковка, на защитено от светлина място. Да се съхранява под 25° С.
Да не се замразява!
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Калциум Глюконикум Софарма след срока на годност, отбелязан върху опаковката..
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Калциум Глюконикум Софарма инжекционен разтвор

Активните вещества са: калциев глюконат монохидрат 760 mg, калциев левулинат дихидрат 164 mg, еквивалентно на 89,4 mg калций в 10 ml инжекционен разтвор.
Другата съставка е: вода за инжекции.
Как изглежда Калциум Глюконикум Софарма и какво съдържа опаковката
Бистра, безцветна течност.
Инжекционен разтвор 10 ml в ампула от безцветно стъкло, по 5 ампули в блистер от PVC фолио, по 1 или 10 блистера в картонена кутия, заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител
СОФАРМА АД
ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България

Дата на последно одобрение на листовката: ноември 2008 г.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лекарства