Онкология и Изкуствен интелект
Папиларна фиброеластома

Бъбречен онкоцитом

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Бъбречният онкоцитом представлява тумор на бъбрека, съставен от онкоцити (специален вид клетки). Той е доброкачествен.

Симптоми

Бъбречните онкоцитоми често са безсимптомни и се откриват случайно при някакво изследване на корема като КАТ или ултразвук. Възможните признаци и симптоми на бъбречния онкоцитом включват: кръв в урината, болка в хълбока и палпируема коремна маса.

Патофизиология

Счита се, че бъбречният онкоцитом възниква от интеркалираните клетки на събирателните каналчета на бъбрека. Представлява от 5% до 15% при бъбречно резецираните
хирургични неоплазми. Ултраструктурно еозинофилните клетки имат многобройни митохондрии.

Хистологичен вид

Онкоцитомът е епителен тумор, съставен от онкоцити, големи еозинофилни клетки, имащи малки, кръгли, доброкачествени ядра с големи ядра с прекомерно количество
митохондрии.

Диагноза
Диагнозата на бъбречния онкоцитом често се поставя въз основа на образни изследвания, като компютърна томография (компютърна томография)
и / или магнитно-резонансно изображение (ЯМР сканиране). Въпреки това може да бъде трудно да се разграничи от бъбречно-клетъчния карцином
само въз основа на образни изследвания.
Необходима е все пак биопсия за потвърждаване на диагнозата.

Дифернциална диагноза
Основната диференциална диагноза на бъбречния онкоцитом е онкоцитен вариант на хромофния бъбречно-клетъчен карцином, който подобно на бъбречния онкоцитом има
еозинофилна цитоплазма, но има перинуклеарно изчистване и обикновено някаква степен на ядрена атипия.

Имунохистохимичен профил

Цитокератин AE1 / AE3 +

Vimentin –
EMA +
CD10 +/-
CK7 +/- колет
CK20 –
CK19 –
AMACR (Racemase) –
S100 +
c-kit (CD117) +
Кадхерин-Е +
TFE3 –
CAM5.2 +

Лечение

Бъбречният онкоцитом се счита за доброкачествен, който можа да бъде излекуван чрез нефректомия.

Има някои фамилни случаи, при които тези тумори са  мултицентрични, а не единични. Те обаче могат да бъдат резецирани, за да се изключи възникването на злокачествен тумор като напр. бъбречно-клетъчен карцином.

Източник на информация:

1. Coburn V, Radfar A, Snook D, Mahalingam M (2007). „Cutaneous oncocytoma – a report of three cases and review of the literature“. J. Cutan. Pathol. 34 (4): 355–9. doi:10.1111/j.1600-0560.2006.00620.x. PMID 17381809.
2.https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/8477/renal-oncocytoma

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Доброкачествени тумори