Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

I.Bivolarski

Слабата преживяемост сред пациентите с колоректален карцином може да е обвързана с биомаркер- CSN6

Проучването показа, че CSN6, е от подчастта (subunit) на протеинов комплекс, известен катоCOP9 (COP9 signalsome), и е свръхекспресиран в проби на колоректален карцином. Откритието може да има голямо значение при търсенето на алтернативни стратегии за лечение на рака на дебелото черво. „CSN6 предс...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
3 years ago

Карцином на слюнчените жлези

Епидемиология. Туморите на слюнчените жлези представляват приблизително около 2% от всички злокачествени новообразувания. В България  годишно от злокачествени тумори на слюнчените жлези заболяват окoло 60 души (0,3% от всички злокачествени тумори). Засягат се най-често околоушната (90%), подчелюс...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
3 years ago

Карцином на горната устна

Ракът на горната устна се установява значително по-рядко, отколкото ракът на долната устна - по наши данни съотношението е 1 към 24. Наблюдава се по-често в по-млада възраст и при жените. Най-честите преканцерози са левкоплакията и десквамативните и глан-дуларни хейлити. Профилактичните мероприят...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
3 years ago

Миксосарком

Миксосаркомите се развиват от първичния мезенхим. Епидемиология Срещат се рядко, в около 1-1,5% от злокачествените тумори на меките тъкани. Наблюдават се във всяка възраст, но най-често между 40 и 50 години. Засягат се по-често жените. Миксосаркомът възниква най-често в подножието и апоневрозите,...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
3 years ago