Онкология и Изкуствен интелект

I.Bivolarski

Какво представлява Афинитор (Afinitor)?

Afinitor е противораково лекарство, което се използва за лечение на следните видове рак: • рак на гърдата, който е авансирал (започнал е да се разпространява) при жени, преминали менопаузата. Afinitor се използва при рак на гърдата, който е „хормон-рецептор-позитивен“ (на повърхността на раковите кл…
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Доксорубицин?

Доксорубицин е от групата на лекарствата, наречени антрациклини. Тези лекарства са известни също като лекарства за рак, химиотерапия. Те се използват при лечението на различни карциноми, за да забавят или спрат растежа на раковите клетки. За да се постигнат по-добри резултати и да се минимизират неж…
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Ендоксан?

Ендоксан е цитотоксично или противораково лекарство. То действа като убива раковите клетки (това лечение понякога се нарича "химиотерапия"). Използва се за лечение на множество различни ракови заболявания. Ендоксан често се използва заедно с други противоракови лекарства или лъчетерапия. Понякога ня…
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Холоксан?

ХОЛОКСАН е цитотоксично или противораково лекарство. То действа като убива раковите клетки. Това лечение понякога се нарича "химиотерапия". Използва се за лечение на множество различни ракови заболявания. ХОЛОКСАН често се употребява заедно с други противоракови лекарства или лъчетерапия. 2. Какво т…
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Доцетаксел?

Какво представлява Docetaxel Accord и за какво се използва? Името на това лекарство е Docetaxel Accord. Общоприетото му наименование е доцетаксел. Доцетаксел е вещество, извличано от игличките на тисово дърво. Доцетаксел принадлежи към групата на противотуморните лекарства, наречени таксоиди. Doceta…
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Паклитаксел?

Паклитаксел е показан за лечение на рак. Паклитаксел може да се използва самостоятелно, но най-често се използва в комбинация с други противоракови лекарствени продукти. Рак на яйчника Първа линия терапия на карцином на яйчника, в комбинация с цисплатин, при пациенти с напреднал стадий на карцином н…
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Гемцитабин?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГЕМЦИТАБИН АКОРД И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА Гемцитабин Акорд принадлежи към група лекарства, наречени "цитотоксични средства". Тези лекарства убиват делящите се клетки, включително раковите клетки. Гемцитабин Акорд може да се дава самостоятелно или в комбинация с други противоракови л…
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Залтрап (Zaltrap)?

Какво представлява Zaltrap и за какво се използва? Zaltrap е противораково лекарство, което се използва за лечение на възрастни с метастатичен колоректален рак (рак на дебелото черво, който се е разпространил в други части на организма), при които лечението въз основа на друго лекарство, оксалиплати…
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Зофран?

ZOFRAN принадлежи към групата лекарства, наречени антиеметици. Някои лечебни процедури могат да предизвикат освобождаване на вещество, което да причини гадене и повръщане. Той блокира действието на това вещество и по този начин предотвратява появата на гадене и повръщане. Вашият лекар е преценил, че…
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Бевацизумаб (Авастин)?

Какво представлява Бевацизумаб и за какво се използва Avastin съдържа активното вещество бевацизумаб, което e хуманизирано моноклонално антитяло (вид белтък, който обикновено се произвежда от имунната система, за да подпомогне защитата на организма от инфекция и рак). Бевацизумаб се свързва избирате…
I.Bivolarski
a year ago